Razstavita specialko, jo prebarvata in nazaj sestavita. In natančno nastavita prestave. Rezultat predrugačenja tukaj.

* * * * *

Fotografirano z analognim fotoaparatom Canon A-1.