Tags » S. L. Bhyrappa

Aavarana: How To Read Propaganda

Motion Sick on Terra Firma

I have acute motion sickness. An unfortunate condition but a good reminder of one of my many fallibilities every time I travel on bouncy vehicles. 669 more words

Books

ಯಾನ ಕಾದಂಬರಿ - ಒಂದು ಕಥೆ- ಹಲವು ನೋಟ. ವಿಮರ್ಶಾ ಮಾಲಿಕೆ. ಡಾ.ಉಮಾ ವೆಂಕಟೇಶ್,ಡಾ. ರಾಮಶರಣ್,ಡಾ. ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಗೌಡ &ಸುದರ್ಶನ ಗುರುರಾಜರಾವ್

ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ವಸ್ತು ವಿಷಯದಿಂದಲೂ, ಕಥೆಯ ಗಂಭೀರ ಹಂದರದಿಂದಲೂ ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯದ್ದೇನಲ್ಲ. ಈ ಸರಣಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ‘ಯಾನ’. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ಯಾನವನ್ನು ಓದಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಬರೆದ ಲೇಖನಗಳ ಸರಣಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ.  

ಪುಸ್ತಕವನ್ನೋದಿ...

Removing the "Aavarana" over History ...

Let me start by asking a fundamental question.  “Why should we read history ?”  Why should we read about the lives of our forefathers? Why should we be interested in the lives and times of the kings who dwelled on this earth a few centuries ago ?   1,451 more words

Books And Blurbs

Book Review: Aavarana - The Veil, by S L Bhyrappa

Some books come to light because of the story. Some come to light because of the beautiful cover design. Some books even come to light purely by chance, or by the name of the author. 669 more words

Books