ಭೈರಪ್ಪನವರ ಉತ್ತರಕಾಂಡ ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ 5-6 ದಿನಗಳ ನಂತರವೂ ಅದರ ಗುಂಗಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ… ಸೀತೆಗಾದದ್ದು ಅನ್ಯಾಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಕೊಂಚ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ರಾಮನನ್ನು ದೇವರು ಎಂದು ಪೂಜಿಸಿ, ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಮನಂಥ ಗಂಡನೇ ನನಗೂ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದವಳಿಗೆ ರಾಮನ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ದರ್ಶನವಾದಂತಾಗಿದೆ.

ಏಕಪತ್ನೀವ್ರತಸ್ಥ, ಮರ್ಯಾದಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಅನಂತಗುಣ, ದಯಾಸಾರ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವನಲ್ಲೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿರಬಹುದು, ಅಪೂರ್ಣತೆಯು ಸಹಜ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವೇ ಸರಿ.