Tags » Sách

Lối sống tối giản của người Nhật (Sasaki Fumio)

Mình đã biết đến cuốn sách này khá lâu rồi, còn đọc đi đọc lại review trên tiki về nó nữa. Nhưng cứ hễ nhìn thấy tên sách là mình lại cảm thấy ngần ngại. 776 more words

Cảm Nhận

Con đường Hồi giáo - Nguyễn Phương Mai

Thấy quyển này trên giá sách từ lâu, chồng nói quyển ni được lắm, mà mình cứ lần lữa. Mãi đến tuần trước mới quyết định đọc cho xong, và quả thực, đọc xong rất thích! 1,089 more words

Sách

Andrea Wulf - The invention of nature: Alexander von Humboldt's New World - Sự phát minh ra của tự nhiên: Thế giới mới của Alexander von Humboldt

This book is about Alexander Humboldt and all of his big achievements on science as the first interdisciplinary scientist. It depicts him as a man who brought all the detailed measurements, all the data, all the separated observations together to form a concept of nature as a global force, that everything in nature is connected, and that in order to understand nature, we need to understand her in a global picture of separated details, with the art and the heart of the scientist. 396 more words

Sách

VIÊN LINH - BÁO CHÍ MIỀN NAM TRƯỚC 1975: 'GIỮ THƠM QUÊ MẸ' CỦA NHẤT HẠNH

Trong các tạp chí văn học tại miền Nam, Giữ Thơm Quê Mẹ xuất hiện trên các sạp báo và các tiệm sách vào tháng 7, 1965 với một khuôn khổ lớn, 18x25cm, khuôn khổ tương tự tờ Thế Kỷ Hai Mươi năm 1960, cùng với sự tập hợp những cây bút tên tuổi, hay có một quá khứ vào tù ra khám vì hoạt động chính trị:Hồ Hữu Tường, chủ trương Trung lập chế, và Tam Ích, trong nhóm Chân Trời Mới, thường được coi là nhóm “Ðệ tứ,” một nhóm khuynh Tả, tiếng đương thời là “chủ nghĩa xã hội có khuynh hướng quốc gia,” để phân biệt với nhũng người cộng sản theo Liên Xô. 2,282 more words

Sách