Tags » Sajak Sunda

BULAN

Ma, apan bulan téh buleud

Naha itu mah kari sapotong?

Naha dihakanan kitu ku nini antéh?

Ma, apan bulan téh caang

Mabra unggal peuting

Marengan béntang nu teu weléh ngiceupan Enung… 29 more words

Sajak Sunda

Teuteup jeung Imut (part 1)

Saulas imut,

nyaksian layung nu katumbirian,

nyatet manglaksa carita,

nu nganteur aworna galura rasa.

Katresna nu teu wasa motah dina ketak,

nepi  ka hate teu daék paler, 10 more words

Sajak Sunda

Pulpén

Tina pulpén,

Kedal kecap-kecap nu ngaranggeuy dina tangkal kalimah.

fonem-fonem nu ngeleterkeun jajantung,

simpé dina morfemna haté.

Macakal…….

Diri anjeun nu ngancik na sagara rasa, 20 more words

Sajak Sunda

Palabuhanratu

Palabuhanratu,

Jadi saksi keclakna cipanon antara kuring jeung Anjeun.

Ngaruntagkeun kasombongan gunung karang

Nu lebur ku séahna lambak.

Sanggeus lila kuring lunta

Sanggeus cahya jugjugeun tilem satengahing peteng. 35 more words

Sajak Sunda

Melang

Kahayang mah mungkir,

tina sagala rasa nu karasa,

tina éta teuteup,

nu nyirorot lir katumbiri,

nurihkeun gelik di sisi langit.

Kahayang mah lumpat,

tina kereteg hate nu teu kedal, 30 more words

Sajak Sunda

Kiwari

Kiwari,

Srangéngé diteureuy haleungheum,

Jentrengna kacapi,

Katalimbeng antara rungkun jeung ruyuk,

Mangsa nu geus anjog ka tungtung abad,

Sarénghapan ngalungsar nuuskeun wanci,

Layung ngahariring ngahiap-hiap kahirupan, 9 more words

Sajak Sunda

Haturan Mamah…

Mah..

Kuring miang arék tandang

Néangan diri nu sajati

Metik béntang nu jadi kembang impian..

Mah..

Tos kedahna lumampah ngambah

Dina rungkun waktu nu tuluy muru… 22 more words

Sajak Sunda