Deudeuh Teuing Tanah Sunda
Anu Endah Matak Betah
Anu Beunghar Lubak-libuk Pakaya
Kiwari Ukur Hirup Na Carita
Diguar Ku Bujangga Ahli Sastra

Lemah Cai Anu Baheulana Asri… 36 more words