Tags » Sajak Sunda

Tanah Sunda

Deudeuh Teuing Tanah Sunda
Anu Endah Matak Betah
Anu Beunghar Lubak-libuk Pakaya
Kiwari Ukur Hirup Na Carita
Diguar Ku Bujangga Ahli Sastra

Lemah Cai Anu Baheulana Asri… 36 more words

Hanca Tibelat

Anjeun …

Mangrupaning rungkun kembang

Bengras cahayana

Tapi ngaragas deui

Ana ibun mingprit ninggalkeun payusna …

Basa mega mimiti nyingrai

Atra impenan aya hareupeun

Naha sang hiyang teh keur heureuy? 43 more words

Sajak Sunda