Tags » Sajak Sunda

Hanca Tibelat

Anjeun …

Mangrupaning rungkun kembang

Bengras cahayana

Tapi ngaragas deui

Ana ibun mingprit ninggalkeun payusna …

Basa mega mimiti nyingrai

Atra impenan aya hareupeun

Naha sang hiyang teh keur heureuy? 43 more words

Sajak Sunda

Aji Luhung

Aji luhung lain keur ukur
Aji luhung lain keur raksa
Aji luhung ayana darma
Darma jalma ka nu maha kawasa
Cing teang ka sagara
Moal aya harta nu nyampak… 106 more words

Fiksi

Iber Langit

Iber langit mawa gerentes dina hati nu guligah
Aya rasa yen geus waktuna kuring tandang
Nyanding ngaran Batari nu saujratna
Karek rumangsang dina raga Mawangi nu surti… 43 more words

Sunda

Layung

Saulas rasa disimpen dina katumbiri panca warna. Aya dina satiap beja nu nyaritakeun kaayaan dina raga pada suka. Ciibun jeung cihujan ngahiji jadi das nu ngamalir ati. 217 more words

Fiksi

Lalaki Nu Nitip Alam

Lalaki tengah tuwu neuteup ka pasawahan nu hejo ngemploh. Hiliwir angin gugupay ka bulu mata ngajak nutup bola mata. Tapi lalaki nu ngiuhan dina suang nu dipayungan eurih nahan tunduh. 310 more words

Fiksi

BULAN

Ma, apan bulan téh buleud

Naha itu mah kari sapotong?

Naha dihakanan kitu ku nini antéh?

Ma, apan bulan téh caang

Mabra unggal peuting

Marengan béntang nu teu weléh ngiceupan Enung… 29 more words

Sajak Sunda

Teuteup jeung Imut (part 1)

Saulas imut,

nyaksian layung nu katumbirian,

nyatet manglaksa carita,

nu nganteur aworna galura rasa.

Katresna nu teu wasa motah dina ketak,

nepi  ka hate teu daék paler, 10 more words

Sajak Sunda