Tags » Salafi

Kufrun Duna Kufrin, Syubhat Basi Andalan “Salafiyyun Maz’um Al Irja’i”

Bismillahirrahmanirrahim.

Al Mujaadiluun (orang-orang yang membela) bala tentara qawaaniin itu berkata : Kami tidak sepaham dengan kalian dalam ashl (pokok) yang kalian jadikan sebagai landasan untuk mengkafirkan para pendukung penguasa/pemerintah dari kalangan intelejen, para tentara/polisi dan yang lainnya, karena kekafiran pemerintahan-pemerintahan ini menurut kami adalah sekedar… 684 more words

Aqidah

Cinta dan Benci Kerana Allah

Inilah Di antara Prinsip Salafiyyah

Al-‘Allamah Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah pernah ditanya: Pertanyaan ke 76:

Sebahagian orang yang mereka mengaku sebagai salafiyun mengatakan: Kita ini salafi, tetapi kita tidak membicarakan orang yang berbuat salah dan tidak pula menjarh (mencela) seorangpun? 140 more words

Aqidah

Salafi Memurnikan Aqidah Murji’ah, Menebar Syubhat dan Menjilat Thagut

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Wahai kaum muslimin, begitu banyak zaman sekarang ulama yang beraqidah murji’ah, bahkan mayoritas ulama adalah dari kalangan mereka. Merekalah orang yang terutama bertanggung jawab dalam masalah ummah dikarenakan pemahaman korup mereka dan tindakan memelintir makna Al Qur’an dan As sunnah demi mengamankan penguasa murtad yang membayar mereka. 788 more words

Bantahan

Salaf Membantah Salafi (Berhukum dengan selain Syariat Allah)

Bismillah, Alhamdulillah, Shalawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam. Amma ba’du:

Risalah ini kami tulis secara khusus sebagai bantahan terhadap kelompok yang mengklaim mengikuti manhaj salaf, beraqidah Ahlussunnah wal Jama’ah, menegakkan sunnah membasmi bid’ah, mengajak kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah. 1,455 more words

Bantahan