Tags » Sam Parker

The Domino Killer by Neil White

The murder of a man, found beaten to death at a Manchester park, looks like it will be solved quickly by Detective Constable Sam Parker and the rest of the investigating team. 357 more words

Crime

Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác cô đơn?

Tôi đã từng đọc một bài báo về phóng viên người mỹ Sam Parker – ông tự nhốt mình trong rừng sâu 1 tháng, cách ly hoàn toàn thế giới bên ngoài và trải nghiệm cuộc sống của mình theo một cách riêng. 595 more words

Life

WFC 45 Review (Boxing)

Cole Crumpler Vs. Antonio Gonzales

We thought this was a pretty entertaining fight. This is the second time we’ve seen Cole Crumpler at the Belle of Baton Rouge and first time we’ve had a chance to see Antonio Gonzales in the ring. 884 more words

Sports