Tags » Sam Parker

The Domino Killer by Neil White

The murder of a man, found beaten to death at a Manchester park, looks like it will be solved quickly by Detective Constable Sam Parker and the rest of the investigating team. 357 more words

Crime

Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác cô đơn?

Tôi đã từng đọc một bài báo về phóng viên người mỹ Sam Parker – ông tự nhốt mình trong rừng sâu 1 tháng, cách ly hoàn toàn thế giới bên ngoài và trải nghiệm cuộc sống của mình theo một cách riêng. 595 more words

Life