Tags » Saman

روح‌القدس؛ روح قدرت

از روح‌القدس به عنوان روح قدرت یاد شده است. مسیح نیز فرمود هرگاه روح‌القدس بر شما آید قدرت خواهید یافت. اما روح‌القدس در چه مواردی به ما قدرت می‌دهد؟…

مقدمه: در کلام خدا کتاب اشعیای نبی باب ۱۱آیۀ ۲ از روح‌القدس به عنوان روح قدرت یاد شده. در کتاب اعمال رسولان باب ۱آیۀ ۸ می فرماید : چون روح‌القدس بر شما آید قدرت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود.

Saman

چگونه مسیحی شویم؟

برادر / خواهر عزیز

عیسی مسیح، خداوند و نجات دهنده جهان بر در قلب تو مطابق کلامش در کتاب مکاشفه ایستاده است و در را می کوبد تا وارد قلب و زندگیت بشود. گشودن در قلبت به روی عیسی مسیح با برداشتن قدم ایمان در دعا انجام می پذیرد.

دعا گفتگوی ساده تو با خداست. او تو را می شناسد. حالت قلبی و بی ریا بودن تو برای او بسیار مهم است. می توانی دعای زیر را تکرار کنی:

» پدر آسمانی، خالق آسمان و زمین در حضور تو اعتراف می کنم که گناهکارم و از گناه خود توبه می کنم و ایمان دارم که عیسی مسیح بخاطر گناهان من بر روی صلیب جان داد و سه روز پس از مرگ زنده شد و او پسر خدا و خداوند من است. می خواهم که بر قلب من سلطنت کنی و گناهان مرا ببخشی و سکان زندگی مرا به دست خود بگیری. این دعا را به نام عیسی مسیح خداوند کردم. آمین »

Saman

کلیسا کجاست ؟

کلیسا کجاست ؟

کلیسا جایست که واعظ آن بذر محبت می کارد

کشیش با عمل خود محبت را بارور می کند

خادمین محبت می کنند و انتطار محبت ندارند

من گناهکار با قلب سیاه وارد میشوم و با لباس سپید مسیح خارج میشوم .

ایماندار خسته می آید و پر از روح القدس می رود

کلیسای مسیح پر از روح خداوند است پر از محبت است .

محبت دادنی است نه گرفتنی . خداوند فرمود ، دادن از گرفتن بهتر است.

Saman