Tags » Samping

#Sisindiran: Kaeraan

Kur hayang nganjang ka kolot
Bari mampir dianjangan
Keur leumpang sinjang molorot
Ni hampir kawiwirang
*
Badéna énjing aruih
Buru buru carundukan
Hadéna diléjing rapih… 420 more words

Sisindiran

#Sisindiran: Wilujeng Enjing

Baturan kuring ngajingjing
Buah apel jeung calingcing
Haturan wilujeng enjing
Bral damel ka sing caringcing
*
Nu nyelap dina pipinding
Dikumbah teh tai ucing
Ulah hilap dangdos ginding… 391 more words

Sisindiran