Tags » Seafarer

Interpersonal Relationships On Board

Seafarers spend a large part of their time on board the ship.  It can be a very tense working environment working on board.  So what can seafarers do to make their life at sea easier by making friends and not enemies? 247 more words

Seafarers

Going to Houston Again

I was up in Houston yesterday. I don’t go up there any more than I have to. I usually plan to do everything I need to in one trip. 168 more words

Lifestyle

What You Need To Know When Purchasing Insurance

In our previous article we talked about importance of life insurance for seafarers.

Life insurance policies are long term commitment thus seafarers have to make sure that they buy what they need and what they can afford.  188 more words

Seafarers

Wilhemsen seamen, nailigtas ang buhay ng 9 na tao mula sa tumaob na bangka

Naglalayag umano noong Disyembre 1 mula sa Arabian Gulf ang Energy Orpheus, isa sa mga barko na hawak ng Wilhemsen, nang makita ng mga tripulante ng barko ang pitong tao na nanganganib ang buhay. 168 more words

Filipino Seafarers

Kadete na tinira ng kanyang Bosun, nawalan ng trabaho

Bumali-baliktad ang mundo ng isang batang kadete matapos ibagsak diumano ng Bosun ang kanyang ‘evaluation’ sa barko. Ang pinakamalalang resulta ng pangyayari ay nawalan siya ng trabaho matapos iutos ng kumpanya na bumaba siya ng barko. 104 more words

Filipino Seafarers

Things You Might Not Know About The Seafarer

The maritime industry is a very important industry as it’s crucial to the existence of the global economy.  As important as the industry is, so are the seafarers who are the pulse of this unique industry. 244 more words

Seafarers

Orari

ORARI

Today’s photo of Orari (in the middle) was sent in by Nathan Herbert, taken at Thames earlier this year.

What do we know about her? 308 more words

Launches