Tags » Second Generation » Page 2

A day off. 

The same conversations.

It’s a national holiday. But not everyone gets it off. If you do, you’re lucky. If you don’t, you’re pissed. And if you do, you’re probably not celebrating or honoring the person: MLK JR. 119 more words

UPDATE: A Symposium About Intergenerational Transmission of Trauma and Resilience in Children of Holocaust Survivors, Friday January 20/2017 in Miami

On Friday January 20, 2017, I will give a talk at a symposium focused on the issue of intergenerational transmission in children of Holocaust survivor parents. 133 more words

Seventh Meeting of the Discussion Group for Children of Holocaust Survivors, Tues. Feb. 7/2017

On Tuesday, February 7, I will lead the next meeting of the Discussion Group for Children of Holocaust Survivors at the Boro Park Y. This meeting, which will begin at 7:00 pm, will be the seventh in the series of monthly meetings. 150 more words

2G - Công nghệ điện thoại không dây thế hệ thứ 2

Do những nhược điểm của 1G mà đến 1991 công nghệ 2G được đưa vào sử dụng và dần hoàn toàn thay thế 1G (tất nhiên ở thời điểm hiện tại 2G cũng đã bị thay thế, nhưng Thanks to 2G, các thế hệ tiếp theo hầu như được phát triển trên nền tảng của chú này). 1,097 more words

Telephone Technology

Tombstone Tuesday: Eldora Jewell Cunningham

John Valentine Cunningham had three beautiful daughters. Here is his family in about 1895:

Our subject today is Eldora Jewell Cunningham, the second oldest in the family. 914 more words

Tombstone Tuesday