கே : “கடந்த 50 ஆண்டுக திராவிட ஆட்சியில் ஒரு தடுப்பணை கூட கட்டவில்லை” என்பது மாற்றம் & முன்னேற்றம் , சீமான் மற்றும் சங்கிகள் அனைவரும் சொல்லி வருகிறார்களே ?

ப: ரொம்ப பின்னாடி எல்லாம் போக வேண்டாம். 12 more words