Tags » Sesotho

iPad

More iPad and Android Apps.  More on the righthand side.  For Afrikaans ebooks, look here. 6 more words

The Lord is my Shepherd - Jehova ke modisa wa ka (SESOTHO: BIBELE Phetolelo e Ntjha 1989)

SESOTHO: BIBELE Phetolelo e Ntjha 1989

Psalms (Dipesaleme) 23

1 Morena ke modisa wa ka, ha ke hloke letho.

2 o nkatla makgulong a matala, o nkisa pela metsi moo ke tla phomola teng. 93 more words

Lord

God's Love - Lerato la Molimo (SESOTHO: BIBELE Phetolelo e Ntjha 1989)

SESOTHO: BIBELE Phetolelo e Ntjha 1989

John (Johanne) 3:16

16 Hobane Modimo o ratile lefatshe hakalo, o bile wa le nea Mora wa wona ya tswetsweng a nnotshi; hore e mong le e mong ya dumelang ho yena, a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng.

04. GOD'S LOVE

The Lord's is my Shepherd - Jehova ke modisa wa ka (SESOTHO: Bibele e Halalelang 1961)

SESOTHO: Bibele e Halalelang 1961

Psalms (Dipesaleme) 23

1 Jehova ke modisa wa ka, nke ke ka hloka letho.

2 O mphomotsa makgulong a matala, o ntsamaisa pela metsi a kgutsitseng. 100 more words

God

God's Love - Lerato la Molimo (SESOTHO: Bibele e Halalelang 1961)

SESOTHO: Bibele e Halalelang 1961

John (Johanne) 3:16

16 Hobane Modimo o ratile lefatshe hakalo, o bile wa le nea Mora wa wona ya tswetsweng a nnotshi; hore e mong le e mong ya dumelang ho yena, a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng.

04. GOD'S LOVE

Don't put me in jail poem (2nd Sesotho Edition)

This is a Sesotho translation of my original post.

Se ke ‘na a le teronkong

Ka ho ba le la sethepu e motona

A le lebaka le utloahalang… 168 more words

Arabpikachu4wp

REACHING BEYOND FRONTIERS

THE BRETHREN IN SOUTH AFRICA patiently waited for the time they would be visited by the Executive Minister. They waited as Brother Eduardo V. Manalo made his way to different local congregations around the world. 1,141 more words

Articles