Tags » Sesotho

On marking surface tone in Sesotho

I may very often write posts about Sesotho with special emphasis on its tonology, or some other aspect which touches upon it.

It will thus be necessary to mark tone on Sesotho words, and this will require a system of marking tone which is precise without being burdensome. 397 more words

iPad

More iPad and Android Apps.  More on the righthand side.  For Afrikaans ebooks, look here. 6 more words

The Lord is my Shepherd - Jehova ke modisa wa ka (SESOTHO: BIBELE Phetolelo e Ntjha 1989)

SESOTHO: BIBELE Phetolelo e Ntjha 1989

Psalms (Dipesaleme) 23

1 Morena ke modisa wa ka, ha ke hloke letho.

2 o nkatla makgulong a matala, o nkisa pela metsi moo ke tla phomola teng. 93 more words

Lord

God's Love - Lerato la Molimo (SESOTHO: BIBELE Phetolelo e Ntjha 1989)

SESOTHO: BIBELE Phetolelo e Ntjha 1989

John (Johanne) 3:16

16 Hobane Modimo o ratile lefatshe hakalo, o bile wa le nea Mora wa wona ya tswetsweng a nnotshi; hore e mong le e mong ya dumelang ho yena, a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng.

God

The Lord's is my Shepherd - Jehova ke modisa wa ka (SESOTHO: Bibele e Halalelang 1961)

SESOTHO: Bibele e Halalelang 1961

Psalms (Dipesaleme) 23

1 Jehova ke modisa wa ka, nke ke ka hloka letho.

2 O mphomotsa makgulong a matala, o ntsamaisa pela metsi a kgutsitseng. 100 more words

God

God's Love - Lerato la Molimo (SESOTHO: Bibele e Halalelang 1961)

SESOTHO: Bibele e Halalelang 1961

John (Johanne) 3:16

16 Hobane Modimo o ratile lefatshe hakalo, o bile wa le nea Mora wa wona ya tswetsweng a nnotshi; hore e mong le e mong ya dumelang ho yena, a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng.

God