Tags » Seventeen

[Ficlet] A Dainty Morsel

A Dainty Morsel

by twelve

Son Chaeyoung; Kim Mingyu

<550 words (ficlet); late 20’s!AU, romance, fluff

Bagi Kim Mingyu, ini adalah profesionalitas dalam membuat kue sekaligus totalitas untuk merempuh pintu hati Son Chaeyoung. 867 more words

TWFI Fanfiction

Twelve reblogged this on Twelve's Prank and commented:

Gigitan terakhir!

[FICLET] I was The Main Character

I was The Main Character

by twelve

Chou Tzuyu

+ Son Chaeyoung; Kim Mingyu

<600 words (ficlet); late 20’s!AU, romance, hurt/comfort

Inilah dia, Chou Tzuyu, sang Pemeran Utama Berwatak Baik Hati dan Wajah Rupawan milik kita semua. 782 more words

TWFI Fanfiction

Twelve reblogged this on Twelve's Prank and commented:

Tentang pemeran utama kita, Chou Tzuyu!

L o v e a n d l e t t e r

I know it is late but this is daebaaaaak. Wahahahahahaha Uji-yah! 😂💘💕💝💖💚

Kpop

[Ficlet] Choose Me

|| CHOOSE ME ||

Written by Ayumu-Chaan.

Wen Junhui x Hirai Momo

AU, School-Life, … 672 more words

TWFI Fanfiction

Ayumu-Chaan reblogged this on Ayumu-Chaan Story ~.

269: Home Life

269: Home Life

Shut off, mostly. It’s just me

In my bedroom, staring at two bright screens

And occasionally I’ll leave for food or bathroom… 17 more words

#serendipitous

ăn uống và tên tuổi [dino & vernon]

Lee Chan vốn là con tiệm ăn Trung Quốc, nên từ nhỏ khẩu vị đã được định hình là phải cao cấp. Vernon Choi thì ngược lại, cứ tiêu hoá được thì đều là đồ ăn. 532 more words

Seventeen