Tags » Shim Changmin

Where? Chapter 7 END (Sequel of Why?)

Where? Chapter 7 END (Sequel of Why?)
by Luna

Genre:
Hurt, Romance, Chaptered

Main Cast:
Cho Kyuhyun | Jun Seo Eun

Support Cast:
Shim Changmin | Kim Na Yeon | Choi Mina… 3,213 more words

Cho Kyuhyun

Where? Chapter 6 (Sequel of Why?)

Where? Chapter 6 (Sequel of Why?)
by Luna

Genre:
Hurt, Romance, Chaptered

Main Cast:
Cho Kyuhyun | Jun Seo Eun

Support Cast:
Shim Changmin | Kim Na Yeon | Choi Mina… 2,934 more words

Romance

TVXQ: The Kings are Back!!

August 21, 2017
TVXQ! ASIA PRESS TOUR

The start of the new beginning! Today was their first official public appearance together as TVXQ! During the press con, the duo also spoke about their  114 more words

TVXQ

Where? Chapter 5 (Sequel of Why?)

Where? Chapter 5 (Sequel of Why?)
by Luna

Genre:
Hurt, Romance, Chaptered

Main Cast:
Cho Kyuhyun | Jun Seo Eun

Support Cast:
Shim Changmin | Kim Na Yeon | Choi Mina… 1,920 more words

Romance

Where? Chapter 4 (Sequel of Why?)

Where? Chapter 4 (Sequel of Why?)
by Luna

Genre:
Hurt, Romance, Chaptered

Main Cast:
Cho Kyuhyun | Jun Seo Eun

Support Cast:
Shim Changmin | Kim Na Yeon | Choi Mina… 1,905 more words

Cho Kyuhyun

Viết cho DBSK của 5 người (2)

Tôi muốn nhắc để bản thân mình nhớ, để mình không quên. Sau khi Jae Joong, Yoo Chun và Jun Su đâm đơn kiện SM và quyết định rời khỏi công ty, cả ba đã đặt tên cho nhóm nhạc ba người của họ là JYJ vốn là chữ cái đầu trong tên của mỗi thành viên. 260 more words

Kpop

Where? Chapter 3 (Sequel of Why?)

Where? Chapter 3 (Sequel of Why?)
by Luna

Genre:
Hurt, Romance, Chaptered

Main Cast:
Cho Kyuhyun | Jun Seo Eun

Support Cast:
Shim Changmin | Kim Na Yeon | Choi Mina… 3,419 more words

Cho Kyuhyun