Tags » Shim Changmin

Switch Off the Light: 2

A story by Soshinism

—–

RatingPG 17 (Violent and disturbing content.)

GenreRomance, Fantasy, Supernatural

Cast: Cho Kyuhyun. Choi Sooyoung. Choi Siwon. Choi Minho.  3,820 more words

Series

Where? Chapter 7 END (Sequel of Why?)

Where? Chapter 7 END (Sequel of Why?)
by Luna

Genre:
Hurt, Romance, Chaptered

Main Cast:
Cho Kyuhyun | Jun Seo Eun

Support Cast:
Shim Changmin | Kim Na Yeon | Choi Mina… 3,213 more words

Cho Kyuhyun

Where? Chapter 6 (Sequel of Why?)

Where? Chapter 6 (Sequel of Why?)
by Luna

Genre:
Hurt, Romance, Chaptered

Main Cast:
Cho Kyuhyun | Jun Seo Eun

Support Cast:
Shim Changmin | Kim Na Yeon | Choi Mina… 2,934 more words

Romance

Where? Chapter 5 (Sequel of Why?)

Where? Chapter 5 (Sequel of Why?)
by Luna

Genre:
Hurt, Romance, Chaptered

Main Cast:
Cho Kyuhyun | Jun Seo Eun

Support Cast:
Shim Changmin | Kim Na Yeon | Choi Mina… 1,920 more words

Romance

Where? Chapter 4 (Sequel of Why?)

Where? Chapter 4 (Sequel of Why?)
by Luna

Genre:
Hurt, Romance, Chaptered

Main Cast:
Cho Kyuhyun | Jun Seo Eun

Support Cast:
Shim Changmin | Kim Na Yeon | Choi Mina… 1,905 more words

Cho Kyuhyun

Tôi muốn nhắc để bản thân mình nhớ, để mình không quên. Sau khi Jae Joong, Yoo Chun và Jun Su đâm đơn kiện SM và quyết định rời khỏi công ty, cả ba đã đặt tên cho nhóm nhạc ba người của họ là JYJ vốn là chữ cái đầu trong tên của mỗi thành viên. 260 more words

Kpop