Tags » Shim Changmin

SPICE SEASONING LOVE 8

CHAPTER 8

Preview chapter

‘’oppa ..’’seohyun bergumam. Mendorong tubuh sang suami agar sedikit menjauhi tubuhnya. Merasa tidak tahan dengan bau tubuh kyuhyun yang lagi, lagi, da lagi pasti berbau minuman akhohol. 4,998 more words

Romance

Where? Chapter 7 END (Sequel of Why?)

Where? Chapter 7 END (Sequel of Why?)
by Luna

Genre:
Hurt, Romance, Chaptered

Main Cast:
Cho Kyuhyun | Jun Seo Eun

Support Cast:
Shim Changmin | Kim Na Yeon | Choi Mina… 3,213 more words

Cho Kyuhyun

Where? Chapter 6 (Sequel of Why?)

Where? Chapter 6 (Sequel of Why?)
by Luna

Genre:
Hurt, Romance, Chaptered

Main Cast:
Cho Kyuhyun | Jun Seo Eun

Support Cast:
Shim Changmin | Kim Na Yeon | Choi Mina… 2,934 more words

Romance

Where? Chapter 5 (Sequel of Why?)

Where? Chapter 5 (Sequel of Why?)
by Luna

Genre:
Hurt, Romance, Chaptered

Main Cast:
Cho Kyuhyun | Jun Seo Eun

Support Cast:
Shim Changmin | Kim Na Yeon | Choi Mina… 1,920 more words

Romance

Where? Chapter 4 (Sequel of Why?)

Where? Chapter 4 (Sequel of Why?)
by Luna

Genre:
Hurt, Romance, Chaptered

Main Cast:
Cho Kyuhyun | Jun Seo Eun

Support Cast:
Shim Changmin | Kim Na Yeon | Choi Mina… 1,905 more words

Cho Kyuhyun

Tôi muốn nhắc để bản thân mình nhớ, để mình không quên. Sau khi Jae Joong, Yoo Chun và Jun Su đâm đơn kiện SM và quyết định rời khỏi công ty, cả ba đã đặt tên cho nhóm nhạc ba người của họ là JYJ vốn là chữ cái đầu trong tên của mỗi thành viên. 260 more words

Kpop

Where? Chapter 3 (Sequel of Why?)

Where? Chapter 3 (Sequel of Why?)
by Luna

Genre:
Hurt, Romance, Chaptered

Main Cast:
Cho Kyuhyun | Jun Seo Eun

Support Cast:
Shim Changmin | Kim Na Yeon | Choi Mina… 3,419 more words

Cho Kyuhyun