“Homo homini lupus est”
“Man is a wolf to his fellow man”

Ku shkojne tatimet ne page ?! – kjo eshte pyetja e pare qe me bie ndermend, tatimet dhe qeshtjet sociale ne shtet. 233 more words