Tags » Shruti

​उत्तर..

“अगं, ऐक ना! जरा इकडे ये पाहू!”
“काय बाई तुमचं सकाळी सकाळी? कामं आहेत बरं का मला. डबे करायचेत. भात टाकायचाय. कपडे द्यायचेत धोब्याला. तर तुमचं आपलं वेगळंच!”

Shruti

मर्यादा..

प्रिय अनु,
आज खूप दिवसांनी पत्र लिहायला बसलोय. विचित्र वाटतंय गं! तुला पत्र लिहिलं नाहीच कधी. बोलायचो आपण रोज, न चुकता, तासन् तास. पण, तो एक दिवस!

Shruti

Echo..

“Next please!” मायाने वर न पाहताच म्हटलं. हा पेशंट शेवटचा, तिने ठरवून टाकलं. आज Marriage Anniversary आपली. आजही उशीर केला तर श्री रागावणार नक्की. मग नेहमीप्रमाणे वाद आपल्या डाॅक्टरकी वर जाणार. 382 more words

Shruti

पाऊस..

दाटू  दे  आभाळ  थोडे,  होऊ  दे  ओली  हवा

पावसाने  तुला  पाहून  हरवणे  नाही  बरे..

सर जराशी  स्पर्शू  दे  मातीत  रूजू दे  गारवा

उष्ण श्वासाने  तुझे  गंधाळणे  नाही  बरे..

ओळखू  येते  सखे  लटके  तुझे  रागावणे

डोळ्यांनी  “हो”  म्हणत ओठांनी  दटावणे  नाही  बरे..

भिजवूनी अंगांग  माझे  सजवली  तू  रात ही

मेघ नसताना  तुझे  हे  बरसणे  नाही  बरे..

बाहूपाशातून  माझ्या  दूर  झालीस  तू  खरी 

”निघते”  म्हणताना  तुझे  रेंगाळणे  नाही  बरे!!

श्रुती  अशोक..

Shruti

लेकरू..

आज आईचं दहावं,

डोळ्यांत मात्र ताजा ओलावा

सखेसोबती सारे पांगले,

पोक्तपणाचा साज पुसावा

आमच्या हिला मौनात

माझ्याशी अस्खलित बोलता येतं

माझ्या डोळ्यांतलं पाणी

तिला पापणीने झेलता येतं

Shruti

Redemption..

“Dear Dr. Samar,
By the time you receive this letter, I will be long gone from the hospital. I understand that it will be followed by panic and the police will come after me. 2,182 more words

Shruti

Zoom out..

कर्रर्र आवाज करत बस प्रभादेवीला थांबली तशी शमाची झोपमोड झाली. गालावरचे अश्रू एव्हाना सुकले होते. ओला रूमाल पर्समध्ये ठेवताना तिच्या हाताला तो मऊसूत धागा लागला. तिला देवने दिलेला तो bookmark होता. 451 more words

Shruti