Tags » Silverlight Tutorials

Silverlight - Chương IX: Hiệu suất hoạt động trong ứng dụng Silverlight

Trong chương IX, bạn sẽ tđược tìm hiểu một số gợi ý giúp chương trình của bạn chạy nhanh và ổn định hơn, đồng thời học cách sử dụng BackGroundWorker. 39 more words

Silverlight Tutorials

Silverlight - Chương VIII: Giao tiếp mạng trong Silverlight

Silverlight cho phép HTTP / HTTPS giao tiếp với các dịch vụ lưu trữ trên máy chủ web với cả hai trường hợp bên trong và bên ngoài tên miền của bạn được lưu trữ trên cơ sở ứng dụng Silverlight. 73 more words

Damthieugia_niit

Silverlight - Chương VII: Làm việc với dữ liệu trong Silverlight

Trong các ứng dụng trên nền tảng Silverlight 2 có cho phép truy cập dữ liệu theo nhiều công nghệ hay phương thức khác nhau. Cách đơn giản nhất để hiển thị và tương tác người dùng là … 159 more words

Damthieugia_niit

Silverlight - Chương VI: Media và Animation

Animation là một ảo giác được tạo ra bằng cách thay đổi một loạt các hình ảnh. Não nhận các hình ảnh như là một thay đổi cảnh. 125 more words

Damthieugia_niit

Silverlight - Chương V: Xử lý đồ họa trên Silverlight

Silverlight cung cấp nhiều lựa chọn cho việc thêm các tính năng trực quan thú vị cho ứng dụng của bạn. Bạn có thể sử dụng vẽ, Shape, Path, và những hình học phức tạp. 160 more words

Damthieugia_niit

Silverlight - Chương IV: Control và User Control trong Silverlight

Các  Control trong silverlight cho phép bạn lưu trữ nội dung hoặc các control khác, bạn có thể tạo hoặc tự thiết kế được các control này để chúng hiển thị được những thay đổi trạng thái tới người dùng.Trong công cụ phát triển Visual studio 2008 đã tích hợp các công cụ silverlight (Cài đặt Siverlight tool, đã hướng dẫn ở chương một) có rất nhiều các control có sẵn để bạn tạo, thay đổi hoặc xử lý các sự kiện theo chúng. 33 more words

Damthieugia_niit

Silverlight - Chương III: Sử dụng Silverlight trên Expression Blend và Visual Studio 2008

Expression Blend là một công cụ thiết kế chuyên nghiệp và đầy đủ tính năng để tạo các giao diện người dùng cho các ứng dụng trên nền tảng Microsoft Silverlight và Microsoft Window. 207 more words

Damthieugia_niit