Var gång själen andas,
ljuset tränger in,
mörkret får ge vika,
kvar finns ingenting,
av det som länge plågat,
livet i sig självt.
Tacksam av det friska, snart med samma sår.