Πρόκειται για μια επιχειρηματική συμφωνία που πραγματοποιείται παρά τις, εμφανείς και επικείμενες, σοβαρές επιπτώσεις από την πανδημική κρίση στην Ελλάδα και διεθνώς.

Ένα deal με τη συμμετοχή μιας από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων διεθνώς, της CVC Capital Partners, που έρχεται να υλοποιήσει μια ακόμη επένδυση σε μια χώρα, η οικονομία της οποίας αναμένεται να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα τρίμηνα, λόγω της -μεταξύ άλλων- σημαντικής επίπτωσης του ΑΕΠ από τον τουρισμό. 987 more words