Tags » Skylar Grey

Skylar Grey - Wreak havoc

Wreak havoc

Վրեժի կործանում

They call me a menace Նրանց համար ես սպառնալիք եմ, They say that I’m cursed Նրանք ասում են, որ ես անիծված եմ, But somethin’ about me is makin’ ’em jealous Բայց իմ մեջ մի բան կա, որ ստիպում է նրանց նախանձել: So listen and learn Ուրեմն լսեք և պարզ կդառնա՝ I herd ’em like cattle Ինձ համար նրանք անասունի հոտ են, Cause I’m surrounded by cowards Որովհետև վախկոտ են: And I don’t give a fuck when I walk into battle Ես չեմ վախենում կռիվ անել՝ And thats why I got all the power Դրա համար էլ անսահման իշխանություն եմ ձեռք բերել: I’m where you wanna be Ես այնտեղ եմ, որտեղ դու ես ուզում լինել, Ain’t no one ahead of me Ինձանից բարձր, ոչ ոք չկա, All of my enemies made a decision Իմ բոլոր թշնամիները որոշում են կայացրել, It’s better to follow me Որ ավելի լավ է հետևեն ինձ: I make no apologies Ես ներողություն չեմ խնդրում` All of my sins I would repeat and I repeat Իմ բոլոր մեղքերը ես կկրկնեի ու կկրկնեի, Cause I’ma be me ’til the death of me, oh yeah Որովհետեև ես չեմ դավաճանելու ինքս ինձ՝ մինչ ի մահ, օհ այո: I can smell your fear Ես կարող եմ զգալ քո վախը, The only reason that I’m here Իմ այստեղ լինելու միակ պատճառը՝ Is to wreak havoc Վրեժի կործանումն է: Everybody prayin’ that I’ll change, yeah Բոլորն աղոթում են իմ փոխվելու համար, այո՛, Maybe one day but tomorrow I’ll be back at it Գուցե մեկ օր, բայց վաղը ես դեռ նույնն եմ լինելու, Cause bad habits they die hard Որովհետև վատ սովորություններից դժվար է հրաժարվելը: We live fast we die hard Մենք ապրում ենք արագ և արժանանում ահավոր վախճանի, Go against me you’ll die hard Եթե ինձ հակառակվես, կարժանանաս դրան, Die hard Կարժանանաս դրան: I dine with the blood on my hands Ես ճաշում եմ, իսկ ձեռքերս արյան մեջ են, Thrive when I’m beatin’ the man Ես լավ եմ զգում, երբ խոշտանգում եմ նրան: All I learned in the pen Այն ամենն ինչ սովորել եմ մարդկանց անասնանոցում Is never get caught Երբեք չհանձնվելն է, Just get out and hit it again Կրկին դուրս գալը և հարվածելն է, Straight outta context Եթե դրա կարիքը կլինի: Ain’t see me come like it’s phone sex Իմ մոտենալը չես տեսնում, ինչպես հեռախոսով սեքսը, Ain’t hear me tick like a Rolex Իմ քայլերը Ռոելքսի պես անձայն են, Cause I’m keepin’ a nuclear conscience Քանի որ ես շատ լավ եմ կառավարում ինքս ինձ: I fly like an atom bomb Ես թռչում եմ, ինչպես ատոմային ռումբը In a world riddled with conflict Հակասություններով լի աշխարհում: Hate that you need me Չեմ ուզում, որ զգաս իմ կարիքը՝ Wanna destroy me but you can’t Դու ցանկանում ես հեղաշրջել ինձ, You’re gonna deploy me in the end Վերջ ի վերջո դու ինձ կօգտագործես, Better believe that I’ma be me ’til the death of me, oh yeah Բայց վստահ եղիր, ես չեմ դավաճանելու ինքս ինձ՝ մինչ ի մահ, օհ այո: I can smell your fear Ես կարող եմ զգալ քո վախը, The only reason that I’m here Իմ այստեղ լինելու միակ պատճառը՝ Is to wreak havoc Վրեժի կործանումն է: Everybody prayin’ that I’ll change, yeah Բոլորն աղոթում ենիմ փոխվելու համար, այո՛, Maybe one day but tomorrow I’ll be back at it Գուցե մեկ օր, բայց վաղը ես դեռ նույնն եմ լինելու, Cause bad habits they die hard Որովհետև վատ սովորություններից դժվար է հրաժարվելը: We live fast we die hard Մենք ապրում ենք արագ և արժանանում ահավոր վախճանի, Go against me you’ll die hard Եթե ինձ հակառակվես, կարժանանաս դրան, Die hard կարժանանաս դրան: And if love is real Եվ եթե սերը գոյություն ունի, Maybe I’m just too bad Գուցե ե՞ս եմ այդքան վատը՝ To remember how good it feels my heart is still Իմ սիրտը չի հիշում, արդյո՞ք դա լավ բան է, թե ոչ: I can smell your fear Ես կարող եմ զգալ քո վախը, The only reason that I’m here Իմ այստեղ լինելու միակ պատճառը՝ Is to wreak havoc Վրեժի կործանումն է Everybody prayin’ that I’ll change, yeah Բոլորն աղոթում ենիմ թոխվելու համար, այո՛, Maybe one day but tomorrow I’ll be back at it Գուցե մեկ օր, բայց վաղը ես դեռ նույնն եմ լինելու, Cause bad habits they die hard Որովհետև վատ սովորություններից դժվար է հրաժարվելը: We live fast we die hard Մենք ապրում ենք արագ և  արժանանում ահավոր վախճանի, Go against me you’ll die hard Եթե ինձ հակառակվես, կարժանանաս դրան, Die hard. Կարժանանաս դրան:

Թարգմանիչ ՝ Ռե Ամիրխանյան
Խմբագիր ՝ Արմինե Գրիգորյան

Suicide Squad

Skylar Grey announces details for new album "Natural Causes"

Skylar Grey has announced the details for her upcoming album.

The singer-songwriter – real name Holly Hafermann – christened her next studio collection “Natural Causes” and will release it on September 23 via KIDinaKORNER / Interscope Records. 126 more words

Universal Music Group

Top 10 songs – week ending 5 August 2016

Current compilation of my favorite top 10 new songs, updated weekly. This playlist updated for week ending 05 August 2016. My new #1 is “Snowcone” by deadmau5. 54 more words

Music

- Walls

Well they can try to sink us, but I’ll just swim
Because my Will is stronger than a gale force wind

Look out, l∞k out, cause each time I fall… 92 more words

Music Lover

Top 10 songs – week ending 29 July 2016

Current compilation of my favorite top 10 new songs, updated weekly. This playlist updated for week ending 29 July 2016. My new #1 is “Fire” by Barns Courtney. 59 more words

Music

Skylar Grey's 'Off Road' is the Soundtrack to Your Summer Adventures 

I love when a song takes me on a journey from an undeniable chorus to mesmerizing production. Skylar Grey is known for penning a few huge singles for artists like Rihanna and Eminem but the songs she keeps for herself always make me wonder why I don’t listen to her more. 216 more words

Music Blog