Tags » Social Signals

Social Signals & Google

Well, I guess i will continue to post on my WordPress blog. I think I’ll be able to handle it….Maybe. Today I am talking about Social Media, particularly social signals. 31 more words

Online Marketing

Dịch vụ bán SharesLinkedin chất lượng cao

LinkedIn là một mạng xã hội với người sử dụng chủ yếu là những thành viên chuyên nghiệp. Khác với Facebook, MySpace, Youtube thì LinkedIn chỉ tập trung vào đối tượng là các doanh nghiệp, hoặc các cá nhân chuyên nghiệp có nhu cầu kết nối tìm việc, tuyển dụng và tìm kiếm cơ hội. 115 more words