Tags » Sociologji

Mbi autoritetin tradicional dhe si të tejkalohet ai

Gëzim Selaci

Botuar në Sbunker më 29 mars 2016

Autoriteti përfshin marrëdhënie të pabarabartë pushteti ndërmjet njerëzve. Marrëdhënia e këtillë nuk është e natyrshme. Andaj, ajo duhet të justifikohet dhe të rimendohet në vazhdimësi. 2,491 more words

Sociologji

ME SYTË E MISHTARIT

Trupi femëror e mediat shqiptare

Tashmë është e qartë se mediat shqiptare e paraqesin figurën femërore kryesisht nëpërmjet modelit të trupit të sendëzuar (objektifikuar). Në këtë paraqitje mediatike japin kontributin e vet edhe rrjetet sociale. 1,088 more words

Sociologji

Shehërli e katun’arë - një analizë e çarjes shoqërore

Gëzim Selaci

Si në çdo vend, edhe te ne ka dallime ndërmjet pjesëve të ndryshme përbërëse të shoqërisë. Këto segmente shoqërore formojnë kategori duke u bazuar në karakteristika të përbashkëta dhe duke u dalluar nga segmentet e tjera që i shohin si të ndryshëm. 2,038 more words

Sociologji

DREJTËSIA E KALLASHIT

Një nga pasojat më të rrezikshme të rritjes së kriminalitetit është humbja e toruas dhe e arsyes nga ana e qytetarëve. Këta, të dëshpëruar nga rritja e pasigurisë dhe e korrupsionit, të zhgënjyer nga mosveprimi i shtetit, i dorëzohen reagimit emocional, zgjidhjes së shpejtë, dorës së fortë dhe kulturës së hakmarrjes. 1,158 more words

Sociologji

“EKSODI” I TË MITURVE

Problemi i të miturve shqiptarë të pashoqëruar në Itali po bëhet gjithnjë e më i mprehtë. Para disa kohësh, diskutuam për këtë çështje, por situata po rëndohet, çka nuk përbën të vetmen risi. 523 more words

Sociologji

TERRORIZMI E DËNIMI ME VDEKJE

Në këto momente që po kalojmë tani, propozimi për rivendosjen e dënimit me vdekje si zgjidhje e terrorizmit është së paku i pakohshëm. 1,240 more words

Sociologji

TË MITURIT E BRAKTISUR

Mediat italiane njoftuan për një problem shumë delikat: Braktisjen e të miturve shqiptarë nga ana e familjeve të tyre. 552 more words

Sociologji