Är Raseborg inte redo för hållbar byautveckling?

En arbetsgrupp har i ett års tid planerat ett projekt i Ekenäs och Raseborg. Staden skulle genom projektet gå i bräschen för hållbar social utveckling. Inom projektet planerar vi att skapa modeller för inkluderande stadsplanering genom kultur och geodesign och tillvaratagande av vårt kulturarv (för att på ett bra sätt planera vår framtida stad). 403 more words

Inspiration

The Quaker meetinghouse in Congénies

We enjoyed staying in the Quaker meetinghouse in Congénies in southern France. This house and the Quaker meeting in France has an interesting history. One would wish that rich and influential people toady would use their resources this way. 247 more words

Inspiration

Att tala om kapitalismens vansinne är inte pop!

Det har vi också märkt när vi skapar online communityn och plattformen för hållbart resande TravelFor som vi skapar genom frivilligt arbete och med tanken att den ska fortsätta som ett icke-vinstdrivande projekt. 97 more words

Solidarity, Democracy And Sustainability

Women innovators are shunned

Today Facebook was full of posts about women innovators, this wave of FB posts telling stories about women innovators started after MEP Korwin-Mikke in the EU parliament… 594 more words

Inspiration

TED talk: Buildings can create community

I feel happy and hopeful when I hear how Jeanne Gang uses architecture to build relationships.

Inspiration

Several major cities in the US are reacting to Trump's attack on immigrants

We could not hold our tears back when we heard Boston Mayor Marty Walsh invite undocumented immigrants to live in his office if they feel unsafe. 113 more words

Inspiration

Why don't our work buildings work?

A very interesting and important program in the series The secret life of buildings.

I am sorry to find that all the programs (4) are not online.

Click to see the video.

Inspiration