Tags » SP2

Installing ConfigMgr 2012 R2 SP1

In a confusing blog post, Microsoft has announced that System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1 (ConfigMgr 2012 R2 SP1) and System Center 2012 Configuration Manager SP2 (ConfigMgr 2012 SP2) have been released. 487 more words

Configmgr

System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1 and System Center 2012 Configuration Manager SP2 released!

Today Microsoft has announced the availability of System Center 2012 R2 Configuration Manager SP1 and System Center 2012 Configuration Manager SP2.

According to the announcement on the Configuration Manager Team blog… 71 more words

System Center Configuration Manager

Bieżnia pobiegnie inaczej

– Wydział Ochrony Środowiska miał wątpliwości co do konieczności wycinki aż tylu drzew. Jeszcze raz przeanalizowano lokalizację boiska i bieżni. Okazało się, że po niewielkiej korekcie projektu uda się oszczędzić dodatkowo 9 drzew – informuje Beata Krzyżanowska, rzeczniczka prezydenta.

139 more words
Artykuły Z Gazet