Tags » Standardization

Data Warehouse vs Data Lake, Take 2

The differences between a data warehouse and a data lake has been discussed a lot as for example here and here.

To summarize, the main point in my eyes is: In a data warehouse the purpose and structure is determined before uploading data while the purpose with and structure of data can be determined before downloading data from a data lake. 381 more words

Technology

Connecting Product Information

In our current work with the Product Data Lake cloud service, we are introducing a new way to connect product information that are stored at two different trading partners. 482 more words

Technology

Standards Are About Learning To Be Better

Standardized work, a master way of doing things, is a baseline procedure that is continuously improved as soon as one settles into the work and has had the time and experience to reflect on what could be better. 142 more words

Featured

Standardization & Innovation; opposites?

This is a english variation of my post at the Capgemini Norway blog.

First, I want to remind you of the obvious benefits of standardizing business processes 951 more words

Business Process

NYTTEN AV PROSESSTENKING OG PROSESSLEDELSE I ARBEIDSLIVET

Dette er en re-post av mitt innlegg på NHH Prosessledelsesbloggen ledet av Jon Iden og Kjersti Berg Danilova: link. Stor takk til begge for at jeg fikk bidra, og deres innsats for prosessorientering som sådan! 645 more words

Business Process

Hvordan avklare og kommunisere god oppgave- og ansvarsfordeling?

Re-post fra LinkedIn: link

Dette er første del i en serie om hvordan å forbedre din virksomhet med prosessorientering og relaterte tema

For å effektivt produsere de produkter en enhet er ansvarlig for må de involverte parter ha en tydelig og felles forstått ansvars- og oppgavefordeling. 497 more words

Business Process

Kontinuerlig forbedring: Tenk design, tenk prosess

Dette er en re-posting av en blogg fra oktober 2015 på LinkedIn: Link

Vi mener prosessorientering og -arkitektur vil bli stadig mer utbredt blant virksomheter, og utgjør kjernen i kontinuerlig forbedring. 630 more words

Business Process