Tags » Standardization

Standardization & Innovation; opposites?

This is a english variation of my post at the Capgemini Norway blog.

First, I want to remind you of the obvious benefits of standardizing business processes 951 more words

Business Process

NYTTEN AV PROSESSTENKING OG PROSESSLEDELSE I ARBEIDSLIVET

Dette er en re-post av mitt innlegg på NHH Prosessledelsesbloggen ledet av Jon Iden og Kjersti Berg Danilova: link. Stor takk til begge for at jeg fikk bidra, og deres innsats for prosessorientering som sådan! 645 more words

Business Process

Hvordan avklare og kommunisere god oppgave- og ansvarsfordeling?

Re-post fra LinkedIn: link

Dette er første del i en serie om hvordan å forbedre din virksomhet med prosessorientering og relaterte tema

For å effektivt produsere de produkter en enhet er ansvarlig for må de involverte parter ha en tydelig og felles forstått ansvars- og oppgavefordeling. 497 more words

Business Process

Kontinuerlig forbedring: Tenk design, tenk prosess

Dette er en re-posting av en blogg fra oktober 2015 på LinkedIn: Link

Vi mener prosessorientering og -arkitektur vil bli stadig mer utbredt blant virksomheter, og utgjør kjernen i kontinuerlig forbedring. 630 more words

Business Process

EDU 6444: Educating Exceptional Students - Final Reflection

For this course, ‘Educating Exceptional Students’, I was asked to complete a peer review document (attached at the end of this post) in which I researched journals and articles around a topic of my choosing, and then summarized the findings of the texts in my own essay submission. 344 more words

8 Professional Practice

Social Uniformity, Mark Twaine and the Underlying Implications of Standardized Spelling

When it comes to invention, or any change for that matter, it is the challenge of the instigator to anticipate all the effects that might trickle down through society from one single addition or event. 2,226 more words

What is "standardization" in education, and why is it a bad thing?

I’ve written a few blog posts already, on miscellaneous topics—just to get things going, and because I felt like it. But I’m thinking that my home blog will be focused mainly on education.  1,331 more words

Education