Tags » Steampunk Tarot

IX - The Hermit

Ý nghĩa chính: Gạt bỏ điều gây phân tâm để tiến tới mục đích cuối cùng.

Trong thời đại mà công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, việc trao đổi hay tiếp nhận một kiến thức là vô cùng dễ dàng. 906 more words

Steampunk Tarot

VIII - Strength

Ý nghĩa chính: Sức mạnh từ sự hồi phục của những vết thương.

Strength là một trong số những là bài mà tôi đặc biệt thích trong bộ  1,231 more words

Steampunk Tarot

Card of the Day and Custom Spread

Okay, well, after looking online and not seeing a spread I was happy with, I tried to make on myself and well… I got carried away.  1,261 more words

Peace Tarot

Proactive Daily Spread

Daily Proactive Spread!

Good morning here in the Peace region of Northern Alberta.  It’s gorgeous out! Now, as a warning, I’m not very good with the three cards I pulled today – I think people forget I’ve only been reading for months, not years.  225 more words

Peace Tarot

VII - The Chariot

Ý nghĩa chính: Vinh quang chiến thắng trong hoàn cảnh khó khăn.

Người phụ nữ với gương mặt tràn đầy tự tin đang phi cỗ xe ngựa chạy nước đại. 736 more words

Steampunk Tarot

VI - The Lovers

Ý nghĩa chính: Đưa ra những quyết định khiến bản thân hài lòng nhất.

Tính yêu vừa kỳ diệu lại thú vị, cũng như lá bài  993 more words

Steampunk Tarot

Card of the Day - Ten of Cups - Bliss

Okay, I’m still trying to figure out how to position the cards so they’re readable and take the pictures and grr and I forgot to move the pen… and it’s early.  564 more words

Peace Tarot