Tags » Stories Told

Photo essay: Pleasant suburban shopping

Please don’t revoke my man card, but I like to shop. Even a weekly trip to the grocery store delivers a dopamine rush. And when my weekly trip takes me to the big-box store — ohhh yes, I can spend an hour just wandering the aisles looking at things I didn’t come to buy. 584 more words

Photography

Thời gian cho "người cũ"

Hôm nay cà phê cùng một người bạn, rò rỉ được chút chuyện xưa mình từng chẳng nhắc đến. Cậu ấy thì mới kết thúc một chuyện tình cảm, chóng vánh, bảo là “không hợp nhau”. 797 more words

Stories Told

Một chuyện vô nghĩa

Ước gì cứ ngồi thế này mãi thôi nhỉ.

Đó là một buổi tối cùng lớp tôi ở biển, chẳng nhớ nổi là dịp gì. Tôi đang ngồi trên cát bó gối ngắm biển.

221 more words
Stories Told

How 25 cents changed my life

It was a garage-sale find. It cost a quarter. It changed my life.

The summer I turned 9, my brother and I took our first annual summer trip to visit our grandparents at their home on a lake in southwest Michigan. 801 more words

Stories Told

Cập nhật vài sự việc dạo gần đây

Gần đây mình bị cái kiệm lời, kiệm giao tiếp. Chẳng muốn phải nói chuyện, cười đùa với những người quen xã giao nhiều nữa. Hình như đối với mình chỉ tồn tại hai dạng bạn bè thôi: bạn bè thân thiết và bạn bè xã giao. 2,136 more words

Stories Told

I Will Never Be a Model (or, why there is no "Friday Currently" this week).

Band life: ten percent gigging, forty percent studio, and fifty percent not knowing what to do in photoshoots.

– Jian Manjares

Today was Stories Told…

473 more words
Updates/Musings

Excelsior

I thought I understood you, but now, more than that, I know you understand me too, nevertheless whether you realized or not. I know because of the film I’ve just watched which you recommended me two years ago. 539 more words

Stories Told