Tags » Studier

To do

Well. I’ve been cleaning the house the whole weekend, so did the rest of the family too. But we did manage to visit friends too. We ate dinner and where at the archipelargo. 577 more words

Life

HIS, ME110G – Kreativt Skrivande Seminarietext 4: Mimic

I en kurs i kreativt skrivande i Högskolan i Skövde skrev studenter ett antal texter som sedan kritiserades i flera seminarier. I den fjärde seminarietexten skulle vi fokusera vår berättelse på en välbeskriven miljö. 1,921 more words

Högskolan I Skövde

HIS, ME110G – Kreativt Skrivande Seminarietext 3: Sveriges härskare

I en kurs i kreativt skrivande i Högskolan i Skövde skrev studenter ett antal texter som sedan kritiserades i flera seminarier. Det tredje seminariet gick ut på att skriva en dialog. 1,664 more words

Högskolan I Skövde

HIS, ME110G – Kreativt Skrivande Seminarietext 2: Begrava en tanke

I en kurs i kreativt skrivande i Högskolan i Skövde skrev studenter ett antal texter som sedan kritiserades i flera seminarier. Det andra seminariet gick ut på att skriva en text som inspirerats av en utvald novell som skrivits av en känd författare. 1,906 more words

Högskolan I Skövde

HIS, ME110G - Kreativt Skrivande Seminarietext 1: Lyftkran

I en kurs i kreativt skrivande i Högskolan i Skövde skrev studenter ett antal texter som sedan kritiserades i flera seminarier. Det första seminariet gick ut på att skriva en karaktärsbeskrivning. 588 more words

Högskolan I Skövde

Saknar landet

Idag slog det mig hur mycket jag saknar att få vara på landet. Jag hade sommarstuga en mil härifrån förut. Jag saknar det något fruktansvärt. Det var mitt reningsställe. 697 more words

Work

Hemtenta eller salstenta?

Är detta en avancerad fråga, eller? Har vi hemtentamen eller salstentamen? Jag har verkligen begärt ett tydligt svar, men har fått förvirrande svar. Administratören skickar länk till schema och där står det hemtentamen, klart och tydligt. 131 more words

Politics