Tags » Sudras

4 cilvēku tipi. Komunikatīvais.

Pēc Satja Das lekcijas „Kā sadarboties ar dažādu tipu bērniem”.

 Komunikatīvais tips. (Vaišjas)

Connection people. Komunikācija ir pamats viņu personības attīstībai, pasaules uztverei un attiecībām ar apkārtējiem. 984 more words

Hinduism :- Quest ?

The civilization of the world,to be more specific India’s civilization in past reveals the fact, ancient people did worship fire,tree,durga,sun,sky and some times even their tamed animals cutting across paleolithic to neolithic phases. 1,173 more words

Global Issues

Conclusion—The Perfection of Renunciation

Bhagavad-gītā As It Is 1972 Edition
by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda
Chapter Eighteen

Conclusion—The Perfection of Renunciation 20,094 more words

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Bhagavad Gita 6

2012 DC = 312 Dwapara

Fragment din “Dumnezeu vorbeste cu Arjuna – Bhagavad Gita” (God Talks With Arjuna – The Bhagavad Gita) – de Paramahansa Yogananda… 926 more words

Yogananda

Bhagavad Gita 5

2012 DC = 312 Dwapara

Fragment din “Dumnezeu vorbeste cu Arjuna – Bhagavad Gita” (God Talks With Arjuna – The Bhagavad Gita) – de Paramahansa Yogananda… 1,595 more words

Yogananda

Bhagavad Gita 4

2012 DC = 312 Dwapara

Fragment din “Dumnezeu vorbeste cu Arjuna – Bhagavad Gita” (God Talks With Arjuna – The Bhagavad Gita) – de Paramahansa Yogananda… 930 more words

Yogananda