Tags » Sufyan Ath-Thawri

Knowledge harms you 

​🖌❣🖌❣🖌❣🖌❣🖌❣🖌
The mother of Sufyan At thawri (رحمه الله) once said :
“Oh my son when you have written📝 down 10 ahadeeth, look and see if you notice an improvement in the way you walk,in your level of patience and in your degree of self dignity, For if you do not see any such improvement, then know that your knowledge harms you and does not benefit you” 78 more words

Lessons From Salaf

Bersegeralah Pada Kebaikan

Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah,

وإذا هممت بصدقة أو ببر أو بعمل صالح فعجل مضيه من ساعته من قبل أن يحول بينك وبينه الشيطان

“Apabila engkau ingin bersedekah, berbuat kebaikan, atau beramal soleh, maka segeralah lakukan pada saat itu, sebelum syaitan menjadi penghalang antara dirimu dan dia.”

 

Hilyatul Auliya’, 7/61

Ibadah

Takut Dari Kesudahan Yang Buruk

Suatu malam Imam Sufyan At-Tsauri rahimahullah menangis hingga waktu subuh tiba, dan tatkala masuk waktu subuh ditanyakan kepadanya: “Apakah semua tangisan ini kerana takut dari dosa-dosa?” 94 more words

Aqidah

Tercelanya Bangga Diri

Berkata Sufyan At-Tsauri rahimahullah:

“Berhati-hatilah dari hal-hal yang akan merosakkan amalanmu kerana yang akan merosakkan amalanmu adalah riya’, dan jika bukan riya’ maka kagum kepada diri sendiri (yang akan merosakkan) sehingga digambarkan dalam benakmu bahawa engkau lebih utama dari saudaramu, padahal boleh jadi engkau tidak mampu melakukan amalan seperti apa yang dia mampu lakukan, dan boleh jadi dia lebih wara’ (berhati-hati) darimu dari perkara-perkara yang telah Allah haramkan, dan lebih suci darimu amalannya. 156 more words

Aqidah