Tags » SuJu

No Problem (Part 1)

Story And Art Pure Mine

Title : No Problem
Author : KkabKyr
Main cast :
-Kwon Yuri SNSD
-Cho Kyuhyun SUJU
-Choi Minho SHINEE
Other Cast : Find your self… 1,869 more words

Kwon Yuri

Flower Power (Chapter 4)

Story and Art Pure Mine

Author : KkabKyr

Main cast :

-Kwon Yuri SNSD

-Choi Minho SHINEE

Other cast :

-Krystal F(x)

-Cho Kyuhyun SUJU… 1,162 more words

Kwon Yuri

My Wife (Chapter 2)

Story and Art pure mine

Author          : KkabKyr

Cast               : Kwon Yuri SNSD

                         Lee Donghae SUJU

Other Cast  : Im Yoona SNSD

                         Tiffany SNSD

Genre            : Marriage Life, Comfort/Hurt, Sad, AU… 1,156 more words

Kwon Yuri

Đợi ở Gwanghwamun chap 26

Changmin đang ngồi sau bàn làm việc trong văn phòng công ty. Nhưng nhìn kĩ thì các loại văn kiện giấy tờ cần giải quyết chất thành đống bên cạnh không mảy may thu hút được sự chú ý của anh. 4,175 more words

Fanfic

Super Junior

(I intentionally excluded “Sorry Sorry” because it’s such an overplayed classic that I doubt anyone forgot about it.)

KPop: The Nostalgia-Edition

BEST OF BEST PH 2015

150412 Best of Best PH 2015

The very first time I got to see my first love. Finally after 6 years of being in love with you, Park Jung Soo. 180 more words

Best Of Best Ph 2015

Trở thành sủng nam của Choi Siwon

Tôi ngồi trên một chiếc du thuyền loại sang trọng nhất làm chuyến du ngoạn vòng quanh đảo Jeju. Hôm nay thời tiết thật tốt, tôi cứ để mặc cho thuyền thả trôi theo sóng biển gập ghềnh. 3,168 more words

Fanfic