Tags » Sung

[TSCTNMNT] Chương 15

Tình hình là tui bận chuẩn bị tết đi họ hàng các kiểu nên chắc không có thời gian edit được trong khoảng một tuần tới hoặc lâu hơn (vì toàn phải đi những chỗ không máy tính, không internet thôi)   … 4,455 more words

Trọng Sinh

[Đối thủ] Chương 14

Thi xong rồi ~~~ nghỉ tết thôi hú hú =)))))))))))

Chương 14 3,595 more words

Trọng Sinh