Tags » Sung

Danh Môn Y Nữ - Quyển 2 Chương 15

Chương 15: Tranh giành quyền lực.

“Tiểu thư đang suy nghĩ chuyện gì mà say sưa như vậy?” Thị Thư quan sát đã lâu, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, kéo Thị Họa sang một bên, nhỏ giọng hỏi. 7,036 more words

Danh Môn Y Nữ

Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em - Kiều Nhất

Anh Không Thích Thế Giới Này, Anh Chỉ Thích Em

Tác giả: Kiều Nhất

18 chương 1 phiên ngoại

Dịch: Green Land

Hồi ký tình yêu của tác giả và chồng :3… 1,059 more words

Sủng

Talk: dharma and awakening

This Friday talk (Feb 5, 2016) topics were dharma (the fourth foundation) and awakening.

Sung

Danh Môn Y Nữ - Quyển 2 Chương 14

Chương 14: Cáo mượn oai hùm.

Cẩn Vu viện.

“Tiểu thư … Thất tiểu thư nói thế là có ý gì vậy?” Thị Thư đi đằng sau Bùi Cẩn lảm nhảm, trong lòng thầm nghĩ: lại dám giựt dây tiểu thư ra mặt giúp lão phu nhân, đầu óc bị chập mạch sao! 7,330 more words

Danh Môn Y Nữ

Talk: How to Get Started with Teaching Mindfulness on Sunday Jan 31, 2016

If you’re interested in attending the talk & discussion “How to get started with teaching mindfulness” on this Sunday 10:10 AM in Guildford Town Centre, email MindfulnessFriends at gmail.com.

Sung

renewal

hi, everyone who reads this blog.

thank you for reading and following. i’m gonna try to keep writing more stories of God’s goodness in my life, whether they be big stories or short ones. 314 more words

Friendship

Selah

It’s one of those words we don’t see enough of!

Selah. It occurs in the Old Testament 74 times, 99% of the times in the Psalms, and 3 times in Habakkuk. 246 more words

Morning Thoughts