Tags » Sung

♏040: Đêm khuya đối đàm

Trong khoảng thời gian ngắn, không khí nháy mắt nhanh quay ngược trở lại, Tần Mộ Dao vừa diễn làm cho Cổ Cảnh Vinh cùng Phó Tâm Vũ thần sắc khác nhau. 3,000 more words

Nữ Cường

"You're really tight" is meaningless

I found this article recently that I thought was pretty interesting. It’s about massage and the often used phrase “you’re really tight” by therapists.

Statements like “you’re really tight” are a bit of a verbal tic, something automatic — even expected — that massage therapists to say to pass the time and make conversation with clients.

98 more words
Defining Tai Chi Chuan

[Tảng Sáng] Chương 24


Edit: Yuu

☆, Chương 24:

Buổi tối ở Khánh Đại vô cùng tĩnh lặng, ánh trăng và ánh sáng của bóng đèn nhẹ nhàng che phủ tán cây tạo ra tầng tầng lớp lớp bóng đổ. 3,134 more words

Truyện Edit

♏039: Giải vây

“Huynh nói nữ nhân này a, sao lại biến thông minh, mồm miệng lanh lợi, ngay cả răng nanh cũng trở nên đặc biệt sắc bén, thật không biết nên nói cái gì mới tốt.” 2,802 more words

Nữ Cường