Tags » Tag6

Cựu trung tướng tình báo hầu tòa cùng Phan Văn Anh Vũ

https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/cuu-trung-tuong-tinh-bao-hau-toa-cung-phan-van-anh-vu-3784780.html

Các bị cáo gồm:

Phan Văn Anh Vũ

(tức Vũ “Nhôm”, 43 tuổi), Phan Hữu Tuấn (63 tuổi, cựu trung tướng, cựu Tổng phó Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) và Nguyễn Hữu Bách (55 tuổi, cựu cán bộ Bộ Công an) về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, theo điều 337 Bộ luật hình sự 2015. 48 more words

Cựu trung tướng tình báo hầu tòa cùng Phan Văn Anh Vũ

https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/cuu-trung-tuong-tinh-bao-hau-toa-cung-phan-van-anh-vu-3784780.html

Các bị cáo gồm:

Phan Văn Anh Vũ

(tức Vũ “Nhôm”, 43 tuổi), Phan Hữu Tuấn (63 tuổi, cựu trung tướng, cựu Tổng phó Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) và Nguyễn Hữu Bách (55 tuổi, cựu cán bộ Bộ Công an) về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, theo điều 337 Bộ luật hình sự 2015. 48 more words

Cựu trung tướng tình báo hầu tòa cùng Phan Văn Anh Vũ

Các bị cáo gồm:

Phan Văn Anh Vũ

(tức Vũ “Nhôm”, 43 tuổi), Phan Hữu Tuấn (63 tuổi, cựu trung tướng, cựu Tổng phó Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) và Nguyễn Hữu Bách (55 tuổi, cựu cán bộ Bộ Công an) về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, theo điều 337 Bộ luật hình sự 2015. 52 more words

Cựu trung tướng tình báo hầu tòa cùng Phan Văn Anh Vũ

Source: https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/cuu-trung-tuong-tinh-bao-hau-toa-cung-phan-van-anh-vu-3784780.html

Các bị cáo gồm:

Phan Văn Anh Vũ

(tức Vũ “Nhôm”, 43 tuổi), Phan Hữu Tuấn (63 tuổi, cựu trung tướng, cựu Tổng phó Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) và Nguyễn Hữu Bách (55 tuổi, cựu cán bộ Bộ Công an) về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, theo điều 337 Bộ luật hình sự 2015. 48 more words

Cựu trung tướng tình báo hầu tòa cùng Phan Văn Anh Vũ

https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/cuu-trung-tuong-tinh-bao-hau-toa-cung-phan-van-anh-vu-3784780.html

Các bị cáo gồm:

Phan Văn Anh Vũ

(tức Vũ “Nhôm”, 43 tuổi), Phan Hữu Tuấn (63 tuổi, cựu trung tướng, cựu Tổng phó Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) và Nguyễn Hữu Bách (55 tuổi, cựu cán bộ Bộ Công an) về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, theo điều 337 Bộ luật hình sự 2015. 48 more words

Cựu trung tướng tình báo hầu tòa cùng Phan Văn Anh Vũ

https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/cuu-trung-tuong-tinh-bao-hau-toa-cung-phan-van-anh-vu-3784780.html

Các bị cáo gồm:

Phan Văn Anh Vũ

(tức Vũ “Nhôm”, 43 tuổi), Phan Hữu Tuấn (63 tuổi, cựu trung tướng, cựu Tổng phó Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) và Nguyễn Hữu Bách (55 tuổi, cựu cán bộ Bộ Công an) về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, theo điều 337 Bộ luật hình sự 2015. 48 more words

Cựu trung tướng tình báo hầu tòa cùng Phan Văn Anh Vũ

Các bị cáo gồm:

Phan Văn Anh Vũ

(tức Vũ “Nhôm”, 43 tuổi), Phan Hữu Tuấn (63 tuổi, cựu trung tướng, cựu Tổng phó Tổng cục Tình báo, Bộ Công an) và Nguyễn Hữu Bách (55 tuổi, cựu cán bộ Bộ Công an) về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, theo điều 337 Bộ luật hình sự 2015. 51 more words