Tags » Talktomeinkorean

My Role Model, A Fellow Canadian

Just saw this dude on Youtube, f-ing awesome!  His name is Sam Blackwell.

The video was done by Hyunwoo Sun, who runs the www.talktomeinkorean.com website.

T-15

It’s day 1 of my last (ever) 2 week long holiday. I initially planned to go to Korea but due to many reasons, I wasn’t able to.  502 more words

Goals

Học ôn tiếng Hàn

Phải thừa nhận là mấy hôm nay trong đầu  mình cứ lặp đi lặp lại chuyện đạt được bằng cấp 5 trong tổng số 6 cấp của kì thi TOPIK – cuộc thi kiểm tra năng lực tiếng Hàn dành cho người nước ngoài. 3,728 more words

Ghi Chép