Tags » Tâm Linh » Page 2

VƯỜN HOA ANH ĐÀO NHẬT BẢN (SACURA PLANT ) TẠI ĐÀI TƯỢNG ĐÀI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN, 3650 DIXIE ROAD, MISSISSAUGA.

Kính mời Quý vị vào xem hình ảnh và video clips của  “Vườn Hoa Sakura Tượng Đài Thuyền Nhân” (3650 Dixie Road, Mississauga, góc đường Burnhamthorpe và Dixie, Mississauga ) trong link dưới đây: 65 more words

CANADA: ĐẤT LẠNH TÌNH NỒNG

LỜI CẢNH BÁO VỀ NGUY CƠ ĐẠI HÁN của tư tưởng gia LÝ ĐÔNG A từ 80 năm trước.

Hạ Long Bụt sĩ

Lý Đông A, một tư tưởng gia thâm viễn của Việt tộc, từ những năm 1940, trong tập Chu Tri Lục ( bàn về sự biết chu toàn) tập 3, đã phân tích và trưng ra những nguy cơ của kế hoạch Đại Hán của Tầu, dù là Tầu Quốc hay Tầu Cộng. 4,493 more words

Tâm Linh

3. INSPIRATION – NGUỒN CẢM HỨNG

Một ý tưởng nào đó đã thu hút sự chú ý của bạn – hoặc sẽ sớm thôi. Đó có thể là một tầm nhìn vĩ đại hay cảm giác mơ hồ về những gì có thể. 726 more words

Oracle

BỘ ORACLE NÀY TÁC ĐỘNG TỚI BẠN

Bạn có thể thắc mắc làm thế nào việc sử dụng bộ Oracle này sẽ mang đến sự chữa lành, nhưng những hình ảnh, ngôn từ và năng lượng từ bộ bài đủ mạnh mẽ để kích hoạt sự chuyển hóa bên trong, khiến bạn phải cảm nhận, suy nghĩ và tiếp cận cuộc sống theo một cách cân bằng và sâu sắc hơn. 468 more words

Oracle

SỰ THỨC TỈNH SÁNG TẠO ĐEM LẠI ĐIỀU GÌ?

Sống một cuộc đời đích thực là như thế nào? Đó là một công việc bên trong với tác động ra bên ngoài. Ở bên ngoài, bạn sẽ thấy tác động của tính chân thực và dòng chảy sáng tạo bắt nguồn từ nó. 1,007 more words

Oracle

DỊCH COVID-19 (“Cô” RONA 19) VÀ TIẾNG VỌNG THUYỀN NHÂN

Đàm Trung Phán


“MÀ SAO ÂM KHÍ VẮNG TANH THẾ NÀY?”

Hôm nay bầu trời Mississauga, Canada – nơi đôi vợ chồng già chúng tôi đang cư ngụ trong đời hưu trí – rất âm u. 2,459 more words

Tâm Linh

VÌ SAO TA CẦN TÍNH SÁNG TẠO?

Năng lượng sáng tạo tôn vinh lên cá tính của bạn. Nó là đặc ân và nguồn lực cho sự chữa lành cá nhân và phát triển tâm linh của bạn. 977 more words

Oracle