Tags » Tamil Christian Songs

யார் பிரிக்கமுடியும் நாதா

https://1drv.ms/u/s!AsXwpvMhWoLXgzXmMalbwLMGPhjg

யார் பிரிக்க முடியும் நாதா
உந்தன் அன்பிலிருந்து தேவா

1. என் சார்பில் நீர் இருக்க
எனக்கெதிராய் யார் இருப்பார்
மகனையே நீர் தந்தீரய்யா
மற்ற அனைத்தும் தருவீர் ஐயா

2. தெரிந்து கொண்ட உம் மகன்(கள்)
குற்றம் சாட்ட யார் இயலும்
நீதிமானாய் ஆக்கிவிட்டீர்
தண்டனை தீர்ப்பு எனக்கில்லையே

3. நிகழ்வனவோ வருவனவோ
வாழ்வோ சாவோ பிரித்திடுமோ
அன்பு கூர்;ந்த கிறிஸ்துவினால்
அனைத்திலும் நான் வெற்றி பெறுவேன்

4. வேதனையோ நெருக்கடியோ
சோதனையோ பிரித்திடுமோ
பகைமைகளோ பழிச்சொல்லோ
பொறாமைகளோ பிரித்திடுமோ

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

எப்பொழுது உம் சந்நிதியில்

https://1drv.ms/u/s!AsXwpvMhWoLXhCQlZCAjyYdHyOSV

எப்பொழுது உம் சந்நிதியில் வந்து நிற்பேன்
தாகமாயிருக்கிறேன்
ஜீவனுள்ள தேவன்மேலே
தாகமாயிருக்கின்றேன்

அதிகமாய் துதிக்கின்றேன்
தாகமாய் இருக்கின்றேன்

1. தண்ணீருக்காய் மானானது
தாகம் கொள்வதுபோல்
என் ஆன்மா உம்மைத்தானே
தேடித் தவிக்கிறது

இரட்சகரே உம் வருகையிலே
நிச்சயமாய் உம்முகம் காண்பேன்

2. ஆத்துமாவே நீ கலங்குவதேன்
சோர்ந்து போவது ஏன்
கர்த்தரையே நம்பியிரு
அவர் செயல்கள் நினைத்துத் துதி

3. காலைதோறும் உம் பேரன்பைக்
கட்டளையிடுகிறீர்
இரவு பகல் உம் துதிப்பாடல்
என் நாவில் ஒலிக்கிறது

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

மானிட உருவில் அவதரித்த

https://1drv.ms/u/s!AsXwpvMhWoLXiUgmbeYSx0oz91t0

மானிட உருவில் அவதரித்த
மாசுடர் ஒளியே கிறிஸ்தேசுவே

1. ஆத்தும மீட்பையும் ஏற்படுத்த
அவனியிலே உனக்காய் உதித்தார்
அண்டி வருவாய் வேண்டி அடைவாய்
அண்ணலே ஆத்தும வினை நீக்குவார்

2. கூவி அழைப்பது தேவ சத்தம்
குருசில் வடிவது தூய இரத்தம்
பாவ மன்னிப்பு ஆத்தும இரட்சிப்பு
பாக்கியம் நல்கிட அவரே வழி

3. இயேசுவின் நாமத்தின் வல்லமையே
இதை நாடுவோர்க்கு விடுதலையே
துன்ப கட்டுகள் காவல் சிறைகள்
இன்று அகற்றுவார் நீயும் நம்பி வா

4. அற்புதங்கள் கர்த்தர் செய்திடுவார்
அதிசயங்கள் அவர் காட்டிடுவார்
உண்மை நிறைந்த உள்ளம் திறந்து
உன் கர்த்தர் இயேசுவை விசுவாசிப்பாய்

5. கர்த்தர் உன்னை இனி கைவிடாரே
கடைசிவரை தளராதே நம்பு
என்றும் நல்லவர் கர்த்தர் வல்லவர்
இயேசுவிடம் வந்தால் புறம்பே தள்ளார்

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

திவ்ய அன்பின் சத்தத்தை

https://1drv.ms/u/s!AsXwpvMhWoLXig8XNDYsMbewRxky

1. திவ்ய அன்பின் சத்தத்தை இரட்சகா
கேட்டு உம்மை அண்டினேன்
இன்னும் கிட்டி சேர என் ஆண்டவா
ஆவல் கொண்டிதோ வந்தேன்

இன்னும் கிட்ட கிட்ட சேர்த்துக்கொள்ளுமேன்
பாடுபட்ட நாயகா
இன்னும் கிட்ட கிட்ட சேர்த்துக்கொள்ளுமேன்
ஜீவன் தந்த இரட்சகா

2. என்னை முற்றுமே இந்த நேரத்தில்
சொந்தமாக்கிக் கொள்ளுமேன்
உம்மை வாஞ்சையோடெந்தன்
உள்ளத்தில் நாடி தேடச் செய்யும்

3. திருப்பாதத்தில் தங்கும்போதெல்லாம்
பேரானந்தம் காண்கின்றேன்
உம்மை நோக்கி வேண்டுதல் செய்கையில்
மெய்ச் சந்தோஷ மாகிறேன்

4. இன்னும் கண்டிராத பேரின்பத்தை
விண்ணில் பெற்று வாழுவேன்
திவ்ய அன்பின் ஆழமும் நீளமும்
அங்கே கண்டானந்திப்பேன்

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

ஒரு நாளும் என்னை மறவா

https://1drv.ms/u/s!AsXwpvMhWoLXiXp6sEV-Wcp59Llv

ஒரு நாளும் எனை மறவா தெய்வம் நீரே
நன்றியோடு உம்மைத் துதிக்கிறேன் (2)
நன்றி இயேசுவே எந்நாளும் இயேசுவே (2)

1. வருடங்கள் காலங்களாய்
என்னை வழுவாமல் காத்தீரையா (2)
உம் வல்லக்கரத்தால்
நீர் என்னைத் தாங்கினீர்
உம் சிறகாலே மூடிக் காத்திட்டீர் (2)

2. வாக்குத்தத்தம் தந்தவரே
உந்தன் வாக்கில் உண்மை உள்ளவரே (2)
யார் மறந்தாலும்
நான் மறவேனே
என்ற வாக்கெனக்கு அளித்தவரே (2)

3. எதிர்காலம் உம் கையிலே
எந்தன் பயம் யாவும் நீங்கியதே (2)
நீரென் பக்கத்தில்
நான் பயப்படேனே
என் துணையாக இருக்கின்றீரே (2)

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

அதிகாலையில் உம் திருமுகம்

https://1drv.ms/u/s!AsXwpvMhWoLXgk-XjmNNkqmjmvMe

அதிகாலையில் உம் திருமுகம் தேடி
அர்ப்பணித்தேன் என்னையே
ஆராதனை துதி ஸ்தோத்திரங்கள்
அப்பனே உமக்குத் தந்தேன்

அன்பு நேசரே உம் திருமுகம் தேடி
அர்ப்பணித்தேன் என்னையே
ஆராதனை துதி ஸ்தோத்திரங்கள்
அப்பனே உமக்குத் தந்தேன்

ஆராதனை ஆராதனை
அன்பர் இயேசு ராஜனுக்கே
ஆவியான தேவனுக்கே

1. இந்தநாளின் ஒவ்வொரு நிமிடமும்
உந்தன் நினைவால் நிரம்ப வேண்டும்
என் வாயின் வார்த்தை எல்லாம்
பிறர் காயம் ஆற்ற வேண்டும்

2. உந்தன் ஏக்கம் விருப்பம் எல்லாம்
என் இதயத்துடிப்பாக மாற்றும்
என் ஜீவ நாட்கள் எல்லாம்
ஜெப வீரன் என்று எழுதும்

3. சுவிசேஷ பாரம் ஒன்றே
என் சுமையாக மாற வேண்டும்
என் தேச எல்லையெங்கும்
உம் நாமம் சொல்ல வேண்டும்

4. உமக்குகந்த தூயபலியாய்
இந்த உடலை ஒப்புக்கொடுத்தேன்
ஆட்கொண்டு என்னை நடத்தும்
அபிஷேகத்தாலே நிரப்பும்

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்

புதிய நாளுக்குள்

https://1drv.ms/u/s!AsXwpvMhWoLXiRv7Zn59TXL35MxF

புதிய நாளுக்குள் என்னை நடத்தும்
புதிய கிருபையால் என்னை நிரப்பும்
புது கிருபை தாரும் தேவா
புது பெலனை தாரும் தேவா

1. ஆரம்பம் அற்பமானாலும்
என் முடிவு சம்பூரணமாம்
(என்) குறைவுகள் நிறைவாகட்டும்
(எல்லா) வறட்சி செழிப்பாகட்டும்

2. வெட்கத்திற்கு பதிலாக
(இரட்டிப்பு)நன்மை தாரும் தேவா
(என்) கண்ணீருக்கு பதிலாக
(ஆனந்த) களிப்பைத் தாரும் தேவா

3. சவால்கள் சந்தித்திட
உலகத்தில் ஜெயமெடுக்க
(குடும்ப) உறவுகள் சீர்பொருந்த
சமாதானம் நான் பெற்றிட

தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்