Tags » Tamil Christian Songs

இராமுழுதும் பிரயாசப்பட்டேன்

http://bit.ly/இராமுழுதும்

இராமுழுதும் பிரயாசப்பட்டேன்
ஒன்றும் அகப்படவில்லை
ஆயினும் உந்தன் வார்த்தையின்படியே
வலையை விரிக்கின்றேன் நான்

1. இரவெல்லாம் கடலின்மேல்
சுயத்தால் போராடினேன்
ஒன்றும் அகப்படவில்லை
சோர்ந்து போனேன் நான்

2. உமக்காய் ஊழியம் செய்ய
தினமும் வாஞ்சிக்கின்றேன்
சோதனைப் பாதையிலே
சோர்ந்து வாடுகின்றேன்

Tamil Christian

உம் கிருபைக்காக

http://bit.ly/உம்கிருபைக்காக

உம் கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம் – 4

1. தோல்வி நடுவில் ஸ்தோத்திரம்
ஜெயத்தைத் தருவீர் ஸ்தோத்திரம்
கண்ணீர் மத்தியில் ஸ்தோத்திரம்
களிப்பைத் தருவீர் ஸ்தோத்திரம்

2. வியாதி மத்தியில் ஸ்தோத்திரம்
சுகத்தை தருவீர் ஸ்தோத்திரம்
குறைவின் மத்தியில் ஸ்தோத்திரம்
நிறைவை தருவீர் ஸ்தோத்திரம்

3. நெருக்கம் நடுவில் ஸ்தோத்திரம்
விசாலம் தருவீர் ஸ்தோத்திரம்
இழப்பிற்காக ஸ்தோத்திரம்
திரும்ப தருவீர் ஸ்தோத்திரம்

Tamil Christian

பலத்தினாலும் அல்ல

http://bit.ly/பலத்தினாலும்

பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமும் அல்ல
தேவ ஆவியால் ஆகுமென்றீர்
பரிசுத்த ஆவியே வாரும்
உம் வல்லமை என்மேல் பொழியும்

1. பெரிய பர்வதமே நீ எம்மாத்திரம்
தேவ தாசனுக்கு முன்னால் நீ சமபூமி
இயேசு நாமம் அவன் சொல்லி வருவான்
அதற்கு கிருபை கிருபை என்றார்ப்பரி

2. அற்பமான ஆரம்பத்தின் நாளை யார்
அசட்டை பண்ணக் கூடுமோ
பூமியெங்கும் சுற்றிப் பார்க்கும் தேவ கண்கள்
தேவதாசன் கையில் தூக்குநூலை பார்க்கின்றது

3. கர்த்தரின் ஆவிதான் நம்மோடு
என்றென்றும் நமக்கு விடுதலை
ஆவியில் நிறைந்து துதி பாடுவோம் – தினம்
ஆர்ப்பரித்து ஆனந்தமாய் உயர்த்திடுவோம்

Tamil Christian

உம்மை நேசிக்கிறேன் இயேசுவே

http://bit.ly/உம்மைநேசிக்கிறேன்

உம்மை நேசிக்கிறேன் இயேசுவே
என் இரட்சகா என் தேவா

உம்மை ஆராதிப்பேன் போற்றுவேன் தேவா
நீரே என்றும் என் வாழ்வினில் தேவன்

1. பெலவீனம் வியாதி எனை சூழும்போது
பரிகாரி நீர் போதுமே
பரிசுத்தர் நீரே பாரில் வந்ததால்
பாவங்கள் பறந்தோடுதே
பரலோகில் நான் சேர வழியானீரே
என் இரட்சகா என் தேவா

2. நிழல் தேடி அலைந்தேன் நிழலானீர் தேவா
நிதம் உம்மை நான் பாடுவேன்
நிலையில்லா வாழ்வில் நீர்தானே என்னை
நினைவில் கொள்ளும் நாதனே
நீரன்றி யாருண்டு நான் பாடி மகிழ
என் இரட்சகா என் தேவா

Tamil Christian

கரம் பிடித்து உன்னை

http://bit.ly/கரம்பிடித்து

கரம் பிடித்து உன்னை என்றும் நடத்திடுவார்
கண்மணிப்போல உன்னை என்றும் காத்திடுவார்

கலங்கிடாதே திகைத்திடாதே
கர்த்தர் கரம் உனக்கு உண்டு பயந்திடாதே

1. படுகுழியில் நீ விழுந்தாலும்
பரத்திலிருந்து வந்து உன்னை தூக்கிடுவார்
அக்கினியில் நீ நடந்தாலும்
எதுவும் உன்னை சேதப்படுத்த முடியாதே

2. ஆறுகளை நீ கடந்தாலும்
அவைகள் என்றும் உன்மீது புரள்வதில்லை
காரிருளில் நீ நடந்தாலும்
பாதைக்கு வெளிச்சமாக இருப்பாரே

3. சுழல்காற்று உன்னை சூழ்ந்தாலும்
அவர் கிருபை உன்னை என்றும் தாங்கிடுமே
சோதனையில் நீ அமிழ்ந்தாலும்
சோர்ந்திடாதே உன்னை அவர் அணைப்பாரே

Tamil Christian

இஸ்ரவேலின் துதிகளில்

http://bit.ly/இஸ்ரவேலின்துதிகளில்

இஸ்ரவேலின் துதிகளில் வாசம் செய்யும்
எங்கள் தேவன் நீர் பரிசுத்தரே

வாக்குகள் பலதந்து அழைத்து வந்தீர்
ஒரு தந்தை போல என்னை தூக்கிசுமந்தீர்

இனி நீர் மாத்ரமே, நீர் மாத்ரமே
நீர் மாத்ரமே எங்கள் சொந்தமானீர்

உம்மை ஆராதிப்போம், ஆர்ப்பரிப்போம்
உம் நாமத்தினால் என்றும் ஜெயமெடுப்போம்

1. எதிர்காலம் இல்லாமல் ஏங்கி நின்றோம்
காலத்தை படைத்தவர் தேடி வந்தீர்
சிறையிருப்பை மாற்றி தந்தீர் சிறுமையின்
ஜனம் எம்மை உயர்த்தி வைத்தீர்

2. செங்கடலையை கண்டு சோர்ந்து போனோம்
யோர்தானின் நிலைகண்டு அஞ்சி நின்றோம்
பயப்படாதே முன் செல்கிறேன் என்றுரைத்து
எம்மை நடத்தி வந்தீர்

3. எதிரியின் படை எம்மை சூழும்போது
ஒங்கிய புயம் கொண்டு யுத்தம் செய்தீர்
பாடச் செய்தீர் துதிக்கச் செய்தீர்
எரிகோவின் மதில்களை இடிக்கச் செய்தீர்

Tamil Christian

நன்றி நன்றி நன்றி ஐயா

http://bit.ly/நன்றிநன்றிநன்றிஐயா

நன்றி நன்றி நன்றி ஐயா – 8

1. யெஹோவா யீரே பார்த்துக்கொள்வீரே
குறைவெல்லாம் நிறைவாக்குவீர்

2. யெஹோவா ராஃப்ஃபா சுகம் தரும் தெய்வம்
வியாதிகள் எனக்கில்லையே

3. யெஹோவா ஷம்மா என் கூடவே இருப்பீர
தனியாக விட மாட்டீர்

4. யெஹோவா நிஸியே ஜெயம்தரும் தெய்வம்
தோல்விகள் எனக்கில்லையே

Tamil Christian