Tags » Tanzania

367. IYILALILE IGANYELAGWA NI YIMILILE

Imbuki ya lusumo lunulo yingilile kuwikaji bho mitugo.  Imitugo jinijo ulu jilimulugutu lojo, ijingi jigabhizaga jilalile, ijingi jimilile. Ijo jimilile jigajinyelaga ijo jilalile. Hunagwene abhanhu bhagayombaga giki, ‘iyilalile iganyelagwa ni yimilile.’ 176 more words

Tanzania

366. B’USUMAB’U YALALILAGA LUGOYE

Imbuki ya lusumo lunulo yingilile kukikalile kabhana b’usumab’u. Abhanhu bhenabho bhali bha tarafa ya b’usumab’u, Wilaya ya Kwimba, umu Nkoa go Ng’wanza. Abhana b’usumab’u bhali bhasala bha gub’ub’isa ubhung’hana. 206 more words

Tanzania

365. ILELO OTUMAMA NA LO NYUMA

Imbuki ya kahayile kenako yingilile kubhutumami bho nimo mulushigu lo Nyuma. Ulu munhu uyo adasalilaga umona ng’wiye otumamaga nimo ntale, agung’wila giki, otumamaga na lushigu ulo guleka milimo. 202 more words

Tanzania

Kwa heri (good by) Tanzania...

…. and the last rainy days in Tanzania!

One kitchen

The rural population told me that it is a little bit too early but quite normal that the little rain season has now started. 388 more words

World Trip

364. ILALILE IDAB’INZAGWA NKILA

Imbuki ya lusumo lunulo yingilile kubhuleki bho guyib’inza nkila iyo yilalile. Ubhub’inzi bho nkila bhunubho, bhulisawa na guyimisha, kunguno ulu gugondwa unkila gunuyo, igusatya mpaga yumisha. 239 more words

Tanzania

363. NILEKEJEGE BURE

Imbuki ya kahayile kenako yingilile kubhulombi bho ng’wa munhu gulekejiwa na ng’wiye, uyo omhub’aga. Umhub’i ng’wunuyo amanile igiki adadulile ugunhipa ung’wiye uyo onhub’aga ng’wunuyo. Hunagwene agalomba bhulekejiwa bho kuhaya giki, ‘nilekejage b’ure.’ 190 more words

Tanzania

362. NIPOLELEJE

Imbuki ya kahayile kenako yingilile kubhung’wi bho ginhu ijo jilijilulu. Iginhu jinijo jigab’ipyaga ululimi lo ng’wa munhu uyo ojing’waga iginhu jinijo. Hunagwene umunhu ng’wunuyo agacholaga ginhu ijo jilijinonu, ja gwipolelegeja bho guyomba giki, ‘nipoleleje.’ 145 more words

Tanzania