Tags » Tasawuf

TUHAN JAGALAH LIDAHKU

Katakanlah apa yang engkau hendak kata tentangku
Aku tidak berkecil hati
Kalau akulah yang benar ia menguatkan aku lagi
Kalau benarlah aku membuat kesalahan
Aku boleh betulkan diri… 134 more words

TASAWUF

TAQWA ADALAH KEMULIAAN

TAQWA ADALAH KEMULIAAN

…………..” Taqwa adalah satu darjat tertinggi di sisi Allah. Kalau manusia memperolehinya, jadilah dia semulia-mulia dan seagung-agung manusia…”

Allah sangat memerintahkan kita supaya menjadi orang-orang yang bertaqwa sehingga untuk itu Allah membuat bermacam-macam janji muluk untuk sesiapa yang bertaqwa. 243 more words

TASAWUF

KESILAPAN DALAM BERIBADAH

Ada manusia yang dalam hidupnya, dia tidak mahu berusaha. Segala modal dan aset yang ada pada dirinya dibiar dan tidak digunakan. Baik ilmu dan pemikirannya, kemahirannya, tenaganya, masanya ataupun wang ringgit, tanah dan hartanya. 598 more words

TASAWUF

KEPENTINGAN TAQWA

Taqwa itu sangat penting. Ia merupakan aset umat Islam dunia dan Akhirat. Ia adalah keselamatan dunia dan Akhirat. Ia adalah kemenangan dunia dan Akhirat. Ia adalah juga perlindungan dunia dan Akhirat. 468 more words

TASAWUF

53. Amal, Ahwal dan Maqam

“53. Baiknya amal merupakan hasil dari baiknya ahwal (keadaan spiritual). Sedangkan baiknya ahwal terbit setelah menggapai tahap kemapanan spiritual (maqam-maqam).”

Penjelasan :-

Sh Ibn ‘Atha’illah menitik beratkan tahap kemantapan spiritual di mana amal yang baik itu hanya yang diterima oleh tuhan dan itu pasti kerana baik dalam segi keikhlasan kepada Allah. 80 more words

AL-HIKAM

TEOLOGI CINTA, PENDETA GANTENG, dan PERANG SALIB

“Selamat Jum’at menjelang Sabat,” kata saya kepada para sister pengelola pondok mandiri ketika pagi ini saya mempersilakan mereka masuk. Menjelang sore barulah kami duduk berkumpul di atas… 2,652 more words

Tasawuf

Jejak Langkah

Pengalaman hidup beserta makna yang dipahami secara subjektif atau dimaknai secara batiniah sering tak bisa dijelaskan begitu saja tanpa berisiko disalahartikan. Lalu orang berpaling pada bentuk puisi untuk mengekspresikan hal-hal yang tak terwadahi oleh kata-kata yang logis dan terstruktur. 88 more words

BUKU