Tags » Tausug

The Pangalay dance of the Sulu Archipelago

The Pangalay is a dance of the people of the southern island of Mindanao: The Tausug, the Badjao, and the Samal. The basic form of the dance mimics the movements of a person wading through water, as the people’s culture revolve around the seas and rivers. 297 more words

Travel

PANGKAT ETNIKO NG VISAYAS AT MINDANAO.

NOTE: This image is not for sale or intended for reproduction. I created this Pangkat Etniko ng Visayas and Mindanao chart for educational purposes only. Using this image for monetary gain is strictly prohibited! 6 more words

EDUCATIONAL

Southern Love: Chicken Kulma, Curry x Inspiration

Kulma, a Tausug delicacy from the region of Mindanao, is festive in flavor.

Made with coconut meat roasted with a different spices, the dish owes its origins from neighbors like Indonesia, Borneo, Malaysia and Thailand. 64 more words

Filipino Comfort Food

God's Love (TAUSUG: Bible NT)

TAUSUG: Bible NT

John (Yahiya) 3:16

16 Landu’ tuud malasa in Tuhan ha manga mānusiya’, hangkan atas niya piyalahil pa dunya in hambuuk-buuk Anak niya amu in miyatay, ha supaya hisiyu-siyu in magparachaya kaniya di’ makapanarka’ ha adlaw mahuli iban makabāk siya kabuhi’ salama-lama.

Bible

The Beatitudes (TAUSUG: Bible NT)

TAUSUG: Bible NT

Matthew (Matiyu) 5:3-12

3 “Hisiyu-siyu in magkahagad, sin kagunahan niya tuud in tabang sin Tuhan, dakula’ in karayawan niya, sabab ha lawm siya sin pamarinta sin Tuhan! 205 more words

Bible

The Lord's Prayer (TAUSUG: Bible NT)

TAUSUG: Bible NT

Matthew (Matiyu) 6:9-13

9 Na, bang kamu mangarap pa Tuhan subay biya’ ha ini in hibichara niyu: ‘Ū Ama’ namu’ ha surga’, bang mayan lagguun sin mānusiya’ in ngān mu mahasuchi. 76 more words

Bible

Black Viands

A couple of Tausug viands where the black color comes from burnt coconut. 12 more words

Food