Tags » Tausug

The Gorgeous Tausug Photo by 멋진 전차 — National Geographic Your Shot

Tausug is the dominant ethnic group in the Sulu archipelago because of their political and religious institutions, the Tausug occupy Jolo, Indanan, Siasi, and Patikul in Sulu (ARMM). 59 more words

Philippines

Zamboanga City, October 1993: A City of Contrasts

In 1993, I joined a group of artists to exhibit at the Fort Pilar, in Zamboanga City, for the October festival of the city’s patron Our Lady of Pilar. 589 more words

Philippines

PANGKAT ETNIKO NG VISAYAS AT MINDANAO.

MARANAO Nakatira sila sa paligid ng lawa ng Lanao. Ang kahulugan ng “ranao” ay lawa kung saan hinango ang kanilang pangalan. Ang Marawi ang tinaguriang lungsod ng mga dugong bughaw ng Maranao. 427 more words

EDUCATIONAL

Southern Love: Chicken Kulma, Curry x Inspiration

Kulma, a Tausug delicacy from the region of Mindanao, is festive in flavor.

Made with coconut meat roasted with a different spices, the dish owes its origins from neighbors like Indonesia, Borneo, Malaysia and Thailand. 64 more words

Filipino Comfort Food

God's Love (TAUSUG: Bible NT)

TAUSUG: Bible NT

John (Yahiya) 3:16

16 Landu’ tuud malasa in Tuhan ha manga mānusiya’, hangkan atas niya piyalahil pa dunya in hambuuk-buuk Anak niya amu in miyatay, ha supaya hisiyu-siyu in magparachaya kaniya di’ makapanarka’ ha adlaw mahuli iban makabāk siya kabuhi’ salama-lama.

Bible

The Beatitudes (TAUSUG: Bible NT)

TAUSUG: Bible NT

Matthew (Matiyu) 5:3-12

3 “Hisiyu-siyu in magkahagad, sin kagunahan niya tuud in tabang sin Tuhan, dakula’ in karayawan niya, sabab ha lawm siya sin pamarinta sin Tuhan! 205 more words

Bible

The Lord's Prayer (TAUSUG: Bible NT)

TAUSUG: Bible NT

Matthew (Matiyu) 6:9-13

9 Na, bang kamu mangarap pa Tuhan subay biya’ ha ini in hibichara niyu: ‘Ū Ama’ namu’ ha surga’, bang mayan lagguun sin mānusiya’ in ngān mu mahasuchi. 76 more words

Bible