Tags » Tazkiyatun Nafs

Ihwal Keimanan

Sayyid Abu-l Hasan Ali An-nadwi[1] Rahimahullah menyampaikan baris-baris kata indah dan menusuk ketika menjelaskan ihwal keimanan dan konsep modern jahiliyya (Kedunguan Masa Kini). Tulisan yang terdokumentasikan dalam “ 539 more words

Tazkiyatun Nafs

Lintasan Kesombongan

Tersebutlah nama besar Imam Muhammad bin Malik al Andalusy (1204-1274) bergelar Jamaluddin atau sosok yang meperindah agama. Beliau adalah pengarang kitab monumental “Alfiyah”. Karya ini memuat 1002 bait berisikan kaidah-kaidah dasar bahasa Arab. 687 more words

Tazkiyatun Nafs