Tags » Tazkiyatun Nafs

Lintasan Kesombongan

Tersebutlah nama besar Imam Muhammad bin Malik al Andalusy (1204-1274) bergelar Jamaluddin atau sosok yang meperindah agama. Beliau adalah pengarang kitab monumental “Alfiyah”. Karya ini memuat 1002 bait berisikan kaidah-kaidah dasar bahasa Arab. 680 more words

Tazkiyatun Nafs

Perisai Malam Yang Sepuluh

“Demi waktu fajar, dan demi malam yang sepuluh” (Qs. Al Fajr 1-2)

Buya Hamka menjelaskan bahwa Ibnu Abbas Radhiyallahu’anhumaa berpendapat “malam yang sepuluh maksudnya adalah sepuluh hari pertama pada awal bulan Dzulhijjah…

726 more words
Tazkiyatun Nafs

10 x  Saat Pagi dan Petang

Suatu ketika dalam majelis Al-Quran pekanan di daerah Ampeldenta, ustad Faiz Amin berkata “Adakah diantara kalian yang pernah menghayati dzikir pagi-petang? Apakah maknanya? Kalimat tauhid misalnya senantiasa diulang-ulang, minimal 10x setiap pagi dan setiap petang… 787 more words

Tazkiyatun Nafs