Tags » Tazkiyatun Nafs

Hati Yang Bening

Oleh Ust. Musyaffa Ad Darini, Lc., MA.

💠Suatu ibadah yang sangat bernilai di sisi Allah, tapi sedikit wujudnya di tengah-tengah manusia… Dialah “hati yang bening”. 406 more words

Penghancur Kelezatan Dunia

Pemateri: Abu Ubaidah Yusuf As Sidawi

Hendaknya kita sering mengingat kematian dan alam akhirat berupa siksa akhirat, dahsyatnya kematian, menyaksikan jenazah, dan mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang akhirat. 236 more words

Penghuni Surga

Jika disebutlah “Penghuni Surga”
Terbayanglah pada sebagian benak:
Ia adalah sosok mahasempurna.
Hidupnya riang gembira sahaja.
Kisahnya indah-indah saja.

Padahal “Penghuni Surga” itu manusia juga.
Hidupnya meliuk seperti kita juga. 197 more words
Tazkiyatun Nafs

Pengantar Tazkiyatun Nafs - Ustadz Adi Hidayat

Penjelasan Ustadz Adi Hidayat ini mantaaap euy. Sebenarnya ini isinya pengantar tazkiyatun nafs, tentang apa hakikat tazkiyatun nafs. Silakan simak videonya di sini: 582 more words

Artikel NAK Indonesia

Hidayah Adalah Sebaik-Baik Nikmat Allah Ta’ala

Oleh Ustadz Fuad Hamzah Baraba, Lc.

Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan agama kita, menyempurnakan nikmat-nikmatnya, dan menjadikan kita -umat islam- sebagai sebaik-baik umat. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi seluruh manusia), qudwatan lil ‘amilin (teladan bagi seluruh manusia), dan hujjatan lis salikin (pembela di akhirat bagi orang-orang yang menjalani kebenaran), beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. 216 more words

Nasihat untuk Penuntut Ilmu

Kesenangan terbagi atas dua jenis: pertama, kesenangan indrawi: kedua, kesenangan maknawi. Puncak kesenangan indrawi adalah persetubuhan, sedang puncak kesenangan maknawi adalah ilmu pengetahuan. Orang yang memperoleh keduanya di dunia adalah orang yang mendapatkan puncak kesenangan. 339 more words

Nasehat

Seringnya Melihat Kemungkaran Akan Menghilangkan Cahaya Hati

Ibnu Nuhaas rahimahullah berkata:

قد تقوم كثرة رأية المنكرات مقام ارتكابها في سلب القلب نور التمييز والإنكار

لأن المنكرات إذا كثر على القلب ورودها وتكرر في العين شهودها، 156 more words

Kemungkaran Akan Menghilangkan Cahaya