Tags » Tazkiyatun Nufus

Keburukan akan Diganti Kebaikan ketika Masuk Islam

​Syubhat: tentang digantinya keburukan orang kafir dengan kebaikan tatkala masuk Islam.

Pertanyaan: Apakah orang kafir tatkala sering menyakiti manusia, dan terus menerus dalam keburukan, sedangkan orang kafir yang lain tidak menyakiti manusia, maka apakah orang kafir yang sering menyakiti manusia dan terus menerus dalam keburukan ketika masuk Islam pahalanya lebih besar dibanding orang kafir yang tidak menyakiti manusia ketika masuk Islam? 1,019 more words

Tazkiyatun Nufus

TIDAK ADA BENDA KERAMAT DI DALAM AGAMA ISLAM

Oleh: Ustadz Ali Musri Semjan Putra

Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Tiada yang berhak diibadahi kecuali Dia semata, yang telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab demi kebahagian manusia di dunia dan di akhirat kelak. 2,526 more words

Artikel

JAUHI EMPAT PERKARA AGAR TIDAK BINASA

JAUHI EMPAT PERKARA AGAR TIDAK BINASA[1]

Manusia diciptakan di dunia adalah untuk beribadah kepada Allâh Yang Maha Pemurah. Oleh karena itu, kewajiban manusia adalah memperbanyak amal shalih yang dituntunkan dengan landasan keimanan dan keikhlasan. 1,076 more words

Artikel