Tags » Tazkiyatun Nufus

Al Kabair: Pendahuluan.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang dzolim. Semoga shalawat dan salam tercurahkan kepada sayyidina Muhammad, penghulunya para nabi, imamnya orang-orang bertaqwa, dan kepada keluarganya dan sahabatnya seluruhnya. 412 more words

Tazkiyatun Nufus

TIDAK ADA BENDA KERAMAT DI DALAM AGAMA ISLAM

Oleh: Ustadz Ali Musri Semjan Putra

Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Tiada yang berhak diibadahi kecuali Dia semata, yang telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab demi kebahagian manusia di dunia dan di akhirat kelak. 2,526 more words

Artikel