Tags » Teaching Experience

Google Office in Singapore

วันที่ 2 ไปดูงาน Google Office ณ ประเทศสิงคโปร์ (5 พฤษภาคม 2560)

สำนักงานของ Google ซึ่งเป็นตึกใหญ่ที่สร้างเสร็จเมื่อไม่นานมานี้ อารมณ์คล้าย ๆ เซ็นทรัลอีสวิลด์ แต่เย็นกว่า อากาศดีกว่า ต้นไม้เยอะกว่า และที่สำคัญ ล้ำมากกกกก

เหมือนกับที่สำนักงานของ facebook ที่จะมีพื้นที่ของ “อาหาร” ให้เหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่ Google มีพื้นที่ส่วนนั้นเต็มไปหมด เดินไปตรงไหนก็เจอโต๊ะ ทั้งแบบโต๊ะกลม โต๊ะเหลี่ยม โซฟา มีเต็มไปหมด ตู้น้ำ ที่มีทั้งแบบน้ำขวด น้ำมะนาว น้ำโซดา ยังมีน้ำผลไม้ผสมใส่โหลแช่น้ำแข็งเอาไว้ให้กดกินง่าย ๆ ได้อีก 55 more words

Teaching

Facebook Office in Singapore

วันแรกไปดู Office ของ Facebook ณ ประเทศสิงคโปร์

สิ่งที่ Facebook นำเสนอกับเราคือ Facebook สามารถรับรู้พฤติกรรมทุกอย่างของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นอายุ การทำงาน ความชอบในด้านต่าง ๆ ของคน ๆ นั้น ชอบเที่ยวที่ไหน ชอบดูหนังแนวไหน ชอบกินอะไร หรือแม้กระทั่งว่า ณ ตอนนี้ คน ๆ นั้น อยู่ส่วนใดของโลกใบนี้ โดยรู้ได้จากการโพสต์ของผู้ใช้เอง ซึ่งคนไทยนิยมใช้งาน Facebook จำนวนมาก ตื่นเช้ามาเราเข้า Facebook ก่อนจะเดินเข้าห้องน้ำ Facebook บอกว่า ใครคบกับใคร หรือเลิกกับใคร Facebook รู้ก่อนที่ญาติพี่น้องใกล้ตัวเราจะรู้เสียอีก เพราะเราบอก Facebook หมด และจากการสำรวจมาแล้ว ผู้ใช้จะเปิด Facebook เป็นจำนวนมากกว่า 14 ครั้งต่อวัน!!!! 62 more words

Teaching

HAPPINESS: A Matter Of Choice

​It’s been almost two months since I left my first teaching job. I must admit there were times when I asked myself if leaving was a good choice. 276 more words

Writing

AN EMPIRICAL STUDY OF INCLUSIVE EDUCATION AND ITS EFFECTS ON THE TEACHING OF BIOLOGY IN RURAL AREAS

RESEARCH PROPOSAL

Chapter One: Introduction

Inclusive education suggests and implies that every child, youth and adult irrespective of sex, race and any other distinguishing factor is entitled to education (Okeke, 2008). 580 more words

Education

การใช้ Plickers เพื่อดึงสติกับความสนใจ

ความเดิมตอนที่แล้วผมได้นำเสนอการใช้ Plickers เพื่อทบทวนเนื้อหารวมๆก่อนทำการทดสอบกลางภาค ผลที่ได้ออกมาค่อนข้างดีในการทำให้นักศึกษาทั้งหมดมีส่วนร่วมและตอบคำถาม ครั้งนี้ขอนำเสนอวิธีการใช้ Prickers เพื่อดึงสติกับความสนใจครับ โดยผมใช้กับเนื้อหาเรื่องสายส่งสัญญาณและการแพร่กระจายคลื่น (Transmission line and Wave Propagation) ในรายวิชาหลักการสื่อสาร

จากความในหนังสือ อัธยาตมวิทยา ของขุนจรัสชวนะพันธ์ ที่มีท่อนหนึ่งกล่าวว่า จิตร์ใจของคน บางทีก็มีอาการอย่างที่เรียกว่า สติเผลอ หรือ เผลอสติ เช่น เห็น แต่ไม่ได้สังเกต ได้ยิน แต่ไม่เข้าใจ และได้สัมผัส แต่ไม่รู้สึก ถ้าเมื่อใดเราตั้งสติ แล้วเพ่งเล็งดูสิ่งของนั้น ๆ เราจึงจะรู้ได้ การที่ตั้งสติเพ่งเล็งดูเช่นนั้นเรียกว่า สนใจ … ในชั้นเรียน การที่จะให้นักศึกษาปัจจุบันรวมสติเพื่อตามผู้สอนตลอดคาบเรียนสามชั่วโมง ไม่ง่ายนัก การเสริมกิจกรรมต่างๆจะสามารถช่วยดึงสติของนักศึกษาให้สนใจชั้นเรียนได้ 37 more words

Teaching Experience

Plickers กับการทดสอบความพร้อมก่อนสอบกลางภาค

Plickers.com เป็นบริการเพื่อการศึกษาที่ผมได้รับการแนะนำจาก ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่แนะนำผ่าน รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี มา ต้องขอบคุณมากๆเลยครับ ผมชอบมาก ๆ เลยครับ ทีภาคฯ ก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร นันทิวัฒนา อีกท่านที่ใช้แล้วครับ

การทบทวนบทเรียนและกระตุ้นความพร้อมของนักศึกษาก่อนสอบกลางภาคและสอบปลายภาคเป็นสิ่งที่ผมพยายามหากระบวนการและเทคนิคมาช่วย พยายามมาหลายวิธี โดยล่าสุดใช้บอร์ดเกมส์มาช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมในชั้น โดยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มแข่งกันเล่นบอร์ดเกมส์ซึ่งมีกติกาสำคัญคือต้องตอบคำถามให้ถูกก่อนถึงจะมีสิทธิ์เล่น ที่ผ่านมาก็สามารถกระตุ้นความสนใจได้มาก แต่การประเมินผลและการทราบถึงความพร้อมของแต่ละคนยังไม่สามารถทำการประเมินได้ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ก่อนสอบกลางภาค และผมก็กำลังคิดถึงเทคนิคใหม่ๆอยู่เลยครับ 53 more words

Teaching Experience

Perspective

​The past few weeks for me have been tough. I am always occupied with random thoughts and I cannot even focus on what’s ahead of me. 261 more words

Writing