Tags » Telugu Sex Stories

అల్లుడు గోల్లీల్లాట

అత్తా అల్లుళ్ళ తోడ సంభందం కొత్తేమి కాదు, అల్లుడు అత్తలతో చేసిన కామా కేలి మా ఈ అల్లుడు గోల్లీల్లాట చదవండి ఇక్కడ

తెలుగులో శృంగార కథలు (Telugu Romantic Stories)

ప్లీజ్.. . బాత్ రూం కి వెళ్ళాలి

రచనను చేతుల్లోకి తీసుకుని ముద్దు పెట్టుకున్నాను. రచన కూడా నన్ను ముద్దు పెట్టుకుంది. తనలో ఇంతకు ముందు వున్న తత్తరపాటు ఇప్పుడు లేదు. అసలేం జరగన్నట్టు మామూలు గా వుంది. నడుం చుట్టూ చేతులు వేసి ముందు కి వంగి నేను పెదాల్ని ఆమె ఎడమ చన్ను మీదకి తెచ్చి, జాకెట్ మీద నించే మెత్తగా ముద్దులు పెట్టాను.

Telugu Sex Stories

అమ్మ నాన్న దెంగించుకుంటున్నారు చూస్తావా??

సరిత అప్పుడే స్తానం చేసినట్టు ఉంది లైట్ గులభి రంగు మీద తెల్ల పువ్వులు ఉన్నా నైటీ వేసుకుని డెసింగ్ టేబుల్ దగ్గర నుంచుని ఫౌడర్ రాసుకుంటుంది తనని అలా చూసేసరికి అబ్బహ్ ఎంత అందం గా ఉంది అనిపించింది నాకే అటు ఇటూ చూశా అమ్మ అక్కడ లేదు నేను వెంటనే సరితని వెనకనుండి కౌగిలించుకున్నాను తను ఒక్కసారే అదిరిపడి గట్టిగా అరవబోయింది నేను తన నోటిని మూసేసి నేనే నేనే అన్నాను తన చెవిదగ్గర అప్పుడు ఆగింది ఈలోపు తన నడుము మీద వేసిన నా చేతులు తన బంగారు కలశాలమీద కి జరిపి వాటిని సుతారంగా నలుపుతూ తన మెడమీద నా పెడవులతో ముద్దర్లు వేస్తున్నాను తను అబ్భ్హ్ అత్తయ్యగారు వస్తారు వదలండీ అంది నాకు మాత్రం తనని వదలలనిపించడం లేదు అబ్బహ్ స్తాననికి వెళ్ళి చాల సేపు అయ్యింది వచ్చేస్తారు వదలండీ అంది ఇంక తప్పక ఒకసారి గట్టిగా సళ్ళని పిసికి మెడమీద మునిపంటితో కొరికి వదిలి మంచం మీద కుర్చుని ఏంటి అమ్మయిగారు రోజు రోజుకి అందాన్ని పెచుకుంటూ వెళుతున్నారు అన్నాను చీ పో అంది నిజంగా రా ఈ నైటీ లో బలే ఉన్నావ్ కొత్తదా?

Telugu Sex Stories

మునసీబు అమ్మయి

మునసీబు వెళ్ళిన కొంచెం సేపటికి నాన్న వచ్చారు నాన్నని చూసి సరిత మళ్ళి కాళ్ళమీద పడిపోయింది అయ్యబబోయ్ ఇదేంటి కాళ్ళకి దణ్ణాలు అనుకున్నాను లేమ్మా లే అని లేపి పక్కనే ఉన్నా అమ్మని ఈ అమ్మయి ఎవరే అన్నారు మన రవిగాడి ఫ్రెండ్ అంది అమ్మ అవునా ఆడేడి అంటూ లోపలికి వచ్చి ఎవర్రా ఆ అమ్మాయి అన్నారు తన పేరు సరిత అన్నాను ఈలోపు సరిత మేము ఉన్నా గదిలోకి వచ్చిందని మేమిద్దరం మాట్లాడుకోవడం ఆపేశాం ఏవండీ స్తానం చేస్తారా అంది అమ్మ ఇప్పుడూ అంత ఓపిక లేదుగానీ అన్నం పెట్టేయ్ మీరు తినేశారా అన్నారు లేదు మీకోసమే చూస్తున్నారు అంది అమ్మ మరి ఐతే అందరికి పెట్టేయ్ అన్నారు నాన్న అందరం అన్నం తినేశాకా చెయ్యి కడుకోవడానికి వెళ్ళి అమ్మతో నాన్న ఆ పిల్లని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడేంటే ఆ పిల్లకి పెళ్ళైయినట్టు కూడా ఉంది అన్నారు అదంతా మీకు తరవత చెపుతలేండి అంది అమ్మ.

Telugu Sex Stories

ఎదిగిన కొడుకు మెడ్డ

ఆ పల్లెటూరి రోడ్లపై బస్సు పడుతూ లెస్టు వెళుతుంది. కిటికీ పక్కన కూర్చున్న రఘు మనస్సు ఆనందంతో ఉరకాలు వేస్తుంది. కాలేజీలో పరీక్షలు రాయగానే తనకు మీక్రోసఫ్ట్*లో జాబ్ వాక్సిన సంగతి ఇంట్లో ఇంకా చెప్పలేదు.

Telugu Sex Stories