Tags » Terry Jacks

Turntable Tuesday Video: 'Seasons In The Sun' By Terry Jacks

“Seasons In The Sun” was a #1 hit in the US by a Canadian singer doing a cover of a French language song.

Terry Jacks did the song for his album of the same name in 1973 and sold over 10 million copies of the single version of it. 154 more words

Features

Le Moribond

Le Moribond (Kẻ sắp chết) là một bài hát, với những lời chào từ biệt của một người đàn ông trước lúc đi xa, được diễn tả bằng một thái độ thù hằn, uất ức. 769 more words

Nghệ Thuật