Nhận lời mời của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Thái Sơn – đơn vị hiện đang cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử Einvoice cho hầu khắp các doanh nghiệp trên cả nước sẽ tham dự hội thảo “Giải pháp Hóa đơn điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp” từ ngày 28/6 – 1/7/2016. 626 more words