Tags » Tham Nhũng

Kỳ BK268


Mời quý độc giả đọc bài tường trình của GS Nguyễn văn Tuấn về “Tệ nạn mua bán bằng cấp ở VN”:


Năm 2010, hai tác giả Pháp… 3,908 more words

Sửa Luật Phòng chống tham nhũng – thiếu thuốc hay thừa thuốc ?

Dự án Luật phòng chống tham nhũng đang được xem xét sửa đổi. Kiểm soát tài sản của quan chức, có thể nói là vấn đề trung tâm được thảo luận trong lần sửa đổi lần này. 2,011 more words

Quản Trị Công/Governance

Chống tham nhũng – nếu quan chức được ‘soi’ như Hoa hậu?

Trong tràn ngập tin tức về Hoa hậu Việt Nam trên báo chí mấy hôm nay, tôi thực sự ấn tượng với hàng tít trên Tuổi trẻ ‘Hoa hậu Việt Nam và những điều tra viên mạng xã hội’. 1,885 more words

Quản Trị Công/Governance

Vai trò của báo chí trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ở Việt Nam : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 60 31 20

Luận văn ThS. Chính trị học — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày một số vấn đề lý luận về báo chí, về tham nhũng, đặc điểm tham nhũng ở Việt Nam, về vai trò của báo chí trong phòng, chống tham nhũng. 46 more words

Việt Nam

Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Phân tích một số vấn đề cơ sở lý luận về “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” trong công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta, nêu bật tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò, chủ trương nhất quán của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ta về “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũ ng. 285 more words

Việt Nam

Tình trạng cả họ làm quan tại một số địa phương

Ủy ban tư pháp cho biết cử tri bức xúc phản ánh một số địa phương “cả họ làm quan” nhưng vẫn đúng quy trình, đồng thời đề nghị nghiên cứu áp dụng Luật về hồi tỵ. 820 more words

Thời Sự

Blog “cánh cò” xuyên tạc cuộc chiến chống tham nhũng

          Blog “cánh cò” xuyên tạc cuộc chiến chống tham nhũng

      Ngày 20/10/2016, trên blog “cánh cò” đăng tải bệnh phẩm “Khi lời nói thật bị mạt sát”. 1,102 more words

Blog - Tin Tức