Ave Maria con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria con dâng lời chào Mẹ.

Khi trời ngập ánh hồng, bình minh êm vui trời đông. 24 more words