Tags » The Cranberries

Red Ruby Dolores

Irish cranberries grew from the craggy bluffs, where the sea infused its answers into one little girl. She dared to brave death for a taste of life. 158 more words

Creative Writing/Short Stories

Cranberries' O'Riordan, Mother Teresa & Hummingbirds: Flash of Artistic Inspiration

“Mother Nirmala’s where?!! I demand on the phone at 6:45 am.  “Gift of Peace.”  “Here?! In Washington, DC? That’s 7 blocks from where I live!!” I slam down the phone. 691 more words

Dolores O'Riordan

Life, Is changing every day, In every possible way.

It was the Summer of 1994 I was working in New York. It was my first time to fly on a plane and it was good to get away from Ireland for a little while. 1,170 more words

Հայերեն Դոլորեսը

Լինում ա, չէ՞, որ ինչ-որ երգ լսելիս մտածես, որ դա քո հոգեվիճակի մասին են գրել ու քեզ մի քիչ ավելի հասկացված զգաս, մենակությունդ էլ մի քիչ փարատվի։ Տենց ուսանող տարիներիս Դոլորեսի երգերի մեջ միշտ պատասխաններ էի գտնում ու ուրախանում էի։ Էս երեք օրը ինչ լսում եմ, մտածում եմ ինքն իր մասին ա երգում, մենք լսում ենք ու ինքը էլ մենակ չի։

Why does it seem stars from my generation* have such a hard time staying alive?

What gives, yo?

I mean, life’s a bitch and all but come on Gen Xers, don’t let all that depressing music from the Nineties go to your head… 1,291 more words

Music

Dolores O'Riordan, A Multifaceted Woman In Music

By Amy Hanna, Production/Radio Promo Coordinator

Dolores O’Riordan, the lead singer of the Cranberries, passed away on Monday very suddenly. She was 46. When I heard the news, the shock paralyzed me for a moment. 535 more words