The Hunger Games – Mockingjay
Điểm IMDb 6.8

Nếu như phần 1 là đấu trường sinh tử trong trò chơi của Capital thì phần 2 và phần 3 chính là đấu trường sinh tử thật sự 49 more words